Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie została nominowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie do akcji pomocowej "Ukraina Challenge".

#UkrainaChallenge jest inicjatywą zorganizowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, która ma na celu:
• podkreślenie wsparcia polskich funkcjonariuszy PSP i OSP dla ukraińskich strażaków;
• zachęcenie do dokonywania dobrowolnych wpłat pieniężnych na konto Państwowej Służby Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych (DSSN).

 

 

 

Podejmując wyzwanie, do dalszego udziału w akcji nominujemy: Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendę Misjską PSP w Tarnowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Zębie.

Wpłacając nawet najmniejszą kwotę, możemy pomóc służbie ratowniczej naszego sąsiada.

Dane do przelewu:
Beneficjent: State Emergency Service of Ukraine
Bank beneficjenta: UKREXIMBANK KYIV
SWIFT: EXBSUAUXXXX
Nr konta beneficjenta – IBAN: UA 503223130000025301000000291

Tytuł przelewu: “Donation to the rescuers of Ukraine to eliminate the consequences of military aggression of the Russian Federation”*
W tłumaczeniu oznacza: "Darowizna na rzecz ratowników z Ukrainy w celu likwidacji skutków militarnej agresji Federacji Rosyjskiej"
* tytuł przelewu należy wpisać w języku angielskim

Więcej informacji na temat tej zbiórki oraz innych zbiórek dla DSSN, a także pozostałych instytucji ukraińskich, można znaleźć klikając w poniższy link, otrzymany oficjalnym pismem z DSSN:
https://www.eximb.com/eng/bank/press/novyny-banku/news-list/support-the-ukrainian-army-government-services-and-defence-companies.html

Autorkami filmu są: Pani Kamila Kwiatkowska oraz Pani Wioletta Kawulak-Franczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dziękujemy za pomoc!

Opracowanie: st. kpt. Artur Luzar