11 września 2022 roku kadeci naszej Szkoły wzięli udział w objętej patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a zorganizowanej przez Fundację cfbt.pl, inicjatywie pn. „Honorowa Wspinaczka 11 września”. Pokonując w pełnym umundurowaniu kolejne schody znajdującego się na terenie miasteczka studenckiego AGH budynku "Babilon", uczcili pamięć 343 strażaków, którzy 21 lat temu zginęli w czasie działań ratowniczych prowadzonych po zamachu terrorystycznym na wieże Word Trade Center.

Pomimo tego, że w dniu tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce przed laty w centrum Nowego Yorku, części naszych słuchaczy nie było jeszcze na świecie lub mieli za sobą zaledwie kila lat życia, to pamięć o poległych na służbie kolegach, budowanie strażackiego etosu, chęć duchowej i fizycznej łączności z pożarniczą społecznością całego świata sprawił, że zamiast wykorzystać niedzielne popołudnie do odpoczynku, wspięli się czterokrotnie na 15 piętowy budynek.

W akcji udział wzięli:

sekc. kdt Paweł Bączyk,

sekc. kdt Konrad Filipak,

sekc. kdt Sebastian Kędzior,

st.str. kdt Karol Kostrzewa.

Zabezpieczeniem medycznym i fotografem był: sekc. kdt Szczepan Jarecki.

 

 

Zdjęcia: sekc. kdt Szczepan Jarecki

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk