Kadeci ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wzięli udział w XI Międzynarodowych Maltańsko - Strażackich Manewrach Ratowniczych

Między 16 a 18 września 2022 roku w Tresnej, 15 zespołów ratowniczych (w tym dwa z Ukrainy), sprawdziło swoje umiejętności w szeregu profesjonalnie przygotowanych pozoracji i konkurencji.

12 zadań, w tym 4 nocne, pozwoliły na weryfikację i ocenę zdobytej wiedzy i poziomu przygotowania praktycznego do podejmowania interwencji z obszaru ratownictwa medycznego na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ratownicy naszej drużyny – kadeci: Kacper Herda, Piotr Tobojka, Łukasz Osiecki i Wojciech Malec – z ogromnym zaangażowaniem podeszli do wszystkich zadań. Na uznanie zasługuje, nie tylko czas poświęcony na merytoryczne i logistyczne przygotowania, ale także udział w realnym zdarzeniu, w czasie którego reprezentacji Szkoły udzielili pomocy osobie poszkodowanej, która doznała urazu kończyny dolnej.

Opiekunem drużyny w czasie manewrów był bryg. Wojciech Dela

 

16 18.09.2022 Strażacko Maltańskie nanewry ratownicze III

 

Opracowanie: byrg. Wojciech Dela / mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Wojciech Dela