Między 5 a 16 września 2022 roku, przez 10 dni dydaktycznych, po 10 godzin dziennie, 31 studentów kierunku ratownictwo medyczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyło w kończącym drugi rok nauki obozie szkoleniowo-sprawnościowym zorganizowanym w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Uczestnicy, prócz przeprowadzonych w hali sportowej zajęć z wychowania fizycznego, mieli okazję poznania znacznego obszaru działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wśród teoretycznych i praktycznych bloków znalazły się zagadnienia dotyczące: kwalifikowanej pierwszej pomocy, taktyki działań ratowniczych, taktyki działań gaśniczych (zwalczania pożarów), ratownictwa wysokościowego, technicznego, chemicznego i wodnego, a także organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz współpracy międzynarodowej. Istotnym elementem były również zajęcia dotyczące psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych i systemowej organizacji pomocy dla ratowników.

Przyszli ratownicy medyczni doskonalili swoje umiejętności z wykorzystaniem infrastruktury Szkoły, w tym znajdującego się w miejscowości Kościelec poligonu oraz na akwenie w miejscowości Brzegi. Mieli okazję uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu międzynarodowych ćwiczeń dotyczących organizacji działań ratowniczych i współpracy służb na miejscu wypadku z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Dziękujemy władzom Uczelni za zaufanie jakim kolejny raz nas obdarzyły. Mamy nadzieję, że wyrażana w ten sposób pozytywna ocena naszej pracy przyczyni się do poszerzenia horyzontów i zawodowego rozwoju uczestników oraz zaowocuje kolejnymi przedsięwzięciami dydaktycznymi lub naukowymi w niedalekiej przyszłości.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne uczestników obozu