W dniu 22 września 2022 roku w murach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się Ogólnopolska Konferencja "30-lat doświadczeń po pożarze w Kuźni Raciborskiej. Wczoraj, dziś, jutro", nad którą patronat honorowy objął gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Komitet honorowy zaszczycili znamienici goście m.in.: bryg. mgr inż. Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, bryg. mgr inż. Jarosław Ceglarek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, mł. bryg. Rafał Jureczko - Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk - Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który otworzył tegoroczną konferencję oraz Sieber Damian – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,

Organizatorami konferencji byli: Komenda Główna PSP – Biuro Ochrony Ludności, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Raciborzu.

Wystąpienia obfitowały w prelekcje, prezentacje, filmy oraz wspomnienia osób, które bezpośrednio brały udział w pożarze w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie w roku 1992.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, stacjonarnie uczestniczyło w niej 120 uczestników, a za pomocą transmisji online ponad 1300 osób.

Pierwsze wystąpienie w sesji I to niezwykłe wspomnienia uczestnika akcji ratowniczej pożaru w Kuźni w 1992 r. KP PSP Racibórz, asp. sztab. w st. spocz. Stefana Kaptura - bedącego ówczesnym Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Raciborzu.

Kolejne prezentacje obejmowały zagadnienia dotyczące rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych, doświadczenia z zakresu współdziałania instytucjonalnego podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej, zagospodarowanie i budowa systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie pożarzyska z 1992 r. oraz porównanie sprzętu wykorzystywanego trzydzieści lat temu i dziś.

Sesja druga obejmowała panel reprezentowany przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Poruszono tematykę związaną m.in. z optymalizacją łączności radiowej podczas działań ratowniczych w terenie leśnym, rolę Państwowej Straży Pożarnej w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, potrzeby szkoleniowe w ochronie przeciwpożarowej Lasów oraz tematykę bezzałogowych statów powietrznych i technologii satelitarnych.

W programie konferencji znalazły się także trzy kilkunastominutowe filmy poświęcone temu orgomnemu pożarowi - „Piekło na ziemi”, „Pożar który zmienił wszystko” oraz „Jak Feniks z popiołu”.

Tekst oraz zdjęcia: bryg. Tomasz Janecki.