naglowek maly

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2023 r. Celem wydarzenia  jest podjęcie problematyki szeroko definiowanego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach. Wyrażamy nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą praktyczne zastosowanie w proponowanych programach z zakresu bezpieczeństwa.

 

Program konferencji

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnictwo:
Udział w konferencji jest bezpłatny obecnie jedynie w formie zdalnej (online).
Zgłoszenie udziału jest możliwe za pomocą wypełnienia formularza znajdującego się na stronie https://www.sapsp.pl/konferencja2023

Organizatorzy:

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - Uniwersytet Jagielloński

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna


PATRONAT HONOROWY

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

men

Komitet Naukowy:

bryg. mgr inż. Marek Chwała (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)

dr Paweł Karol Gąsiorczyk (Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach )

prof. dr hab. Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków )

bryg. dr Arkadiusz Kielin (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)

dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

dr Artur Kurek (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)

dr hab. Józef Młyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

insp. Zbigniew Nowak (Komenda Miejska Policji w Krakowie)

dr hab. Tomasz Pałka, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)

dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr n. med. Małgorzata Popławska (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)

dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie)

JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

kpt. dr Bartłomiej Tatka (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)

dr hab. Łukasz Tota, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)

dr hab. Adrian Tyszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

st. bryg. w st. spocz. dr inż. Robert M. Wolański (Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie)

dr hab. Beata Ziębińska, prof. UP ( Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 

Komitet organizacyjny:

 

mł. bryg. dr Artur Luzar (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie) – przewodniczący
dr Katarzyna Białożyt-Wielonek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie) – sekretarz
lic. Patrycja Michałkowska (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie) – sekretarz
dr Dominika Dziwisz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Konrad Kapcia (Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna)
dr Andrzej Kobiałka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
bryg. mgr inż. Tomasz Janecki (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
nadkom Piotr Jarzęcki (Komenda Miejska Policji w Krakowie)
asp. inż. Sławomir Kocór (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
kpt. Bartłomiej Leśko (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
asp. sztab. Tomasz Łatak (Komenda Miejska Policji w Krakowie)
st. kpt. mgr inż. Tomasz Matys (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
st. kpt. mgr inż. Paweł Serwatka (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
dr Szymon Sikorski (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
bryg. mgr Jacek Smyczyński (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
Marianna Szlosek (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)

 

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano wystąpienia w trzech blokach tematycznych:

- Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczna ewakuacja,

- Bezpieczeństwo społeczne i publiczne w jednostkach oświaty i nauki,

- Profilaktyka zagrożeń społecznych.

 

W drugim dniu będą odbywać się pokazy oraz ćwiczenia praktyczne dla wszystkich uczestników konferencji, prowadzone przez służby mundurowe oraz służby medyczne.

Termin i miejsce konferencji:

12.06.2023 r. - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18; 31-951 Kraków

Pierwszy dzień konferencji ma charakter hybrydowy – istnieje możliwość uczestnictwa on-line.

13.06.2023 r. - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja – Wydział Leśny, Aleja 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Uczestnictwo:

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt z sekretariatem konferencji:

dr Katarzyna Białożyt-Wielonek: kbialozyt@sapsp.pl

lic. Patrycja Michałkowska: pmichalkowska@sapsp.pl

Korespondencję proszę kierować na adres:

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

os. Zgody 18, 31-951 Kraków

Sekretariat: tel. 47 835 97 00, e-mail: szkola@sapsp.pl, fax: 47 835 97 09