W dniu 25 maja 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Przybyłych gości oraz kadrę Szkoły oraz słuchaczy i elewów przywitał  st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 

Uroczystość tą, ważną dla każdego strażaka uświetnili swoją obecnością, m.in.

- dh Edward Siarka - Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP ,

- st. bryg. Zbigniew Góral – Dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG PSP,

- st. bryg. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP,

- st. bryg. Tomasz Naczas – Z-ca Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP,

- Pan Józef Pilch – Wojewoda Małopolski,   

- bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, 

- bryg. Andrzej Nowak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie,

- ks. Artur Szela – Dyrektor Administracyjny Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu,

- prof. dr  hab. inż. Bernard Wiśniewski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej   

oraz wielu znamienitych gości, przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb i instytucji oraz przyjaciół Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

Tradycyjnie obchody strażackiego święta były okazją do podsumowań dorobku, a przede wszystkim oceny pracy i służby na rzecz umocnienia bezpieczeństwa. Jak podkreślił Komendant Szkoły kadra i słuchacze Krakowskiej Szkoły Pożarniczej mają powody do satysfakcji. Sukcesywnie jest wzmacniany potencjał ratowniczy, a zaangażowanie ratowników i ich profesjonalizm, powodują, że strażacy niezmiennie cieszą się bardzo wysokim społecznym poparciem i uznaniem.

Pan Józef Pilch - Wojewoda Małopolski oprócz życzeń i gratulacji w swoim przemówieniu podkreślił rolę straży pożarnej w czekających nas na przełomie czerwca i lipca br. Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Małopolsce.

Jak co roku przy okazji świątecznych obchodów, wręczono odznaczenia państwowe, medale i odznaczenia, a także akty nominacyjne na kolejne stopnie służbowe.

Przed wręczeniem awansów i odznaczeń do gron strażaków Państwowej Straży Pożarnej dołączyła str. Katarzyna Mędrzycka, która w obecności wszystkich zgromadzonych, na ręce st. bryg. Bogusława Koguta złożyła ślubowanie wypowiadając słowa roty ślubowania strażaka PSP.

Poniżej przedstawiamy listę osób wyróżnionych i awansowanych.

Odznaczeni zostali:

- Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

Mł. bryg. Smyczyński Jacek

St. kpt. Krakowski Robert,

- Medalem Brązowym Długoletnią Służbę

Mł. bryg. Gancarczyk Piotr

Mł. bryg. Kmak Tomasz

Mł. bryg. Słodowski  Maciej

St. kpt. Grzesik Mariusz

St. kpt. Kłuś Krzysztof

St. kpt. Serwatka Piotr

St. kpt. Sowizdraniuk Piotr

St. kpt. Szewczyk Artur

Kpt. Wolak Łukasz

Mł. kpt. Kurek Piotr

Mł. kpt. Pietka Adam

- Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Mł. bryg. Grzyb Wojciech

Mł. bryg. Raudnitz Adam

St. kpt. Grzesik Mariusz

St. kpt. Krakowski Robert

- Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

St. kpt. Włodarczyk Janusz

St. kpt. Ubik Tadeusz

Mł. kpt. Kurek Piotr

Asp. Kurkowski Wojciech

- Srebrnym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Mł. bryg. Słodowski Maciej

Mł. bryg. Dela Wojciech

St. kpt. Atłas Jacek

St. kpt. Burda Michał

St. kpt. Czaja Rafał

St. asp. Kowal Wojciech

St. asp. Skowron Elżbieta

Mł. ogn. Dziewoński Tomasz

- Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Mł. bryg. Szwej Tomasz

Mł. kpt. Bartocha Artur

St. sekc. Płatek Piotr

Pani Rozwadowska Sylwia

Pani Bochenek Anna

Pani Bieszczad Barbara

- Dyplomem Komendanta Głównego PSP – 2 strażaków

St. kpt. Szewczyk Artur

Kpt. Koniuch Tyberiusz

- Nagrodą finansową Komendanta Głównego PSP

Mł. bryg. Szymański Adam

St. kpt. Radoń Dariusz

Awansami na wyższe stopnie służbowe wyróżnieni zostali:

Młodszego brygadiera

St. kpt. Niemiec Rafał

St. kpt. Szwej Tomasz

St. kpt. Szymański Adam

Kapitana

Mł. kpt. Kalandyk Łukasz

Mł. kpt. Wiktor Dawid

Aspiranta

Mł. asp. Góra Karol

Mł. asp. Jakubiak Sebastian

Mł. asp. Kowal Krzysztof

Mł. asp. Kurkowski Wojciech

Ponadto za wieloletnią współpracę z Krakowską Szkołą Pożarniczą oraz propagowanie pożarnictwa jak i szeroko rozumianego bezpieczeństwa Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- prof. prof. dr  hab. inż. Bernard Wiśniewski – wieloletni pracownik naukowy m.in. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

- ks. Artur Szela – Dyrektor Administracyjny Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym składamy gratulacje i życzenia sukcesów w dalszej służbie i życiu osobistym. 

Uroczystość uświetnił Chór Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz –rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie    

Foto:  bryg. J. Ambrożkiewicz, kdt D. Ryba