Trzecia konferencja "Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym"

Trzecia Konferencja

„TENDENCJE ROZWOJOWE W TECHNIKACH RATOWNICZYCH I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM”

Kraków, 15-16 września 2009 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (os. Zgody 18, 31-951 Kraków).

PATRONAT HONOROWY:

 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Wojewoda Małopolski

PATRNAT MEDIALNY:

 • „Przegląd Pożarniczy”
 • „Na Ratunek
 • „W Akcji”
 • www.katalogppoz.pl

PROGRAM KONFERENCJI:

wtorek, 15 września - wykłady w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie (Aula, piętro 3)

godz. 8.00 - 10.00 - rejestracja uczestników

godz. 10.00 - Rozpoczęcie Konferencji

godz. 10.10 - 12.00 - Sesja I                                                                                

 1. Bezpieczeństwo działań ratowniczych w aspekcie organizacyjnym i technicznym jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej”,kpt. mgr inż. Marek Kwiatkowski          
 2. „Zabezpieczenie i ratowanie strażaków w polskich przepisach – i co dalej?”,kpt. mgr inż. Szymon Kokot-Góra, dh dr inż. Witold Nocoń, mł. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb, st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Cytawa
 3. „Problem systematyki wyposażenia technicznego służb ratowniczych”, mł. bryg. dr inż. Robert Wolański, st. kpt mgr inż. Zbigniew Wójcik
 4. „Wybrane metody badań i weryfikacji ochron osobistych poddanych działaniu promieniowania cieplnego”, mł. bryg. dr inż,  Robert Wolański  dr inż. Jan Giełżecki
 5. „Zasady wykonywania pomiarów gazometrycznych w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych”,  mł. asp. mgr inż. Małgorzata Ciuka, kpt. mgr inż. Bożena Kuczyńska

godz. 12.00 - 12.20 - przerwa kawowa

godz. 12.20 - 14.00 - Sesja II

 1.   „Metodyka oceny zagrożeń gmin i powiatów w aspekcie normatywów wyposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej”, Radosław Capla
 2.   „Podstawy ratownictwa technicznego w wypadkach drogowych - wybrane aspekty akcji ratowniczej”, Sebastian Lewandowski
 3.   „Zagrożenia ekologiczne związane ze stosowaniem pianotwórczych środków gaśniczych”, st. kpt. mgr inż. Bernard Król
 4.   „Techniczne aspekty organizacji zaopatrzenia wodnego”, mł. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski, st. kpt. mgr inż. Bernard Król

godz. 14.00 - 14.40 - obiad

godz. 14.40 - 16.30 - Sesja III

 1. „Ocena rozwiązań organizacyjno-technicznych stanowisk gaśniczych pod względem efektywności i bezpieczeństwa działań”, mł. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski, bryg. dr inż. Ireneusz Naworol     
 2. „Poduszkowce w służbie Państwowej Straży Pożarnej”, mł. bryg. mgr inż.Paweł Dyba, Józef Adamowicz   
 3. „Założenia do dekontaminacji wstępnej”, st. kpt. Michał Langner, st. bryg. Dariusz Marczyński, lek. med. Ignacy Baumberg         
 4.   „Eksperymentalne wybuchy z udziałem gazu płynnego (LPG) realizowane Państwową Straż Pożarną”,  bryg. dr inż. Tomasz Zymon 
 5.   „Zagrożenia występujące w Zakładach Górniczych - profilaktyka i prowadzenie akcji ratowniczych”,  mgr inż. Lesław Bazela   

środa, 16 września - ćwiczenia na poligonie pożarniczym w miejscowości Koscielec (powiat Proszowice)

godz. 10.00 -Rozpoczęcie drugiego dnia Konferencji

 • 10.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Konferencji
  10.10 - 11.00 Pokazy Firmy SZYBICKI
  11.10 – 11.40 Pokaz działań z użyciem poduszkowców - Stowarzyszenie „Wsparcie Techniczne Ratownictwa”
  11.40 – 12.40 Pokazy Firmy FIRE-MAX
  12.40 – 13.40 Pokazy Firmy KADIMEX
  13.40 - 14.10 Pokaz szkoleniowego namiotu ewakuacyjnego Firmy SUPOBER
  14.10 - 15.00 Pokazy ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
  15.00 Zakończenie Konferencji