63 polskich ratowników, w tym Ciężka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza PSP, do której należą również ratownicy z Wydziału Specjalistycznych Grup Ratowniczych  Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, polecieli  w rejon trzęsienia ziemi, które miało miejsce kilka dni temu na Haiti. Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza posiada certyfikat ONZ, co jest dowodem bardzo wysokiego poziomu wyszkolenia oraz posiadanego specjalistycznego sprzętu, który służy  do poszukiwania oraz wydobywania osób uwięzionych pod gruzami. Należy podkreślić, że w skład GPR wchodzą również psy ratownicze, które są niezastąpione w tego typu działaniach.

Ratownicy są wyspecjalizowani w poszukiwaniu i uwalnianiu poszkodowanych z gruzowisk oraz udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażenie w wyspecjalizowany sprzęt 
do ratowania osób poszkodowanych w wyniku różnego rodzaju katastrof- w tym trzęsienia ziemi- oraz umiejętności i wyszkolenie ratowników pozwala ratownikom nieść pomoc w każdej części świata.

Ratownicy SA PSP w Krakowie, biorący udział w akcji ratowniczej na Haiti to:
mł. bryg. Sławomir Wojta – Oficer ds. bezpieczeństwa  budowli
st. kpt. Tomasz Traciłowski – Oficer łącznikowy
asp. sztab. Krzysztof Gruca – Ratownik – przewodnik psa
asp. sztab. Adam Piętka – Ratownik – operator urządzeń lokacyjnych 
asp. sztab. Mirosław Pulit – Ratownik – operator urządzeń lokacyjnych
mł. bryg. Robert Kłębczyk – Ratownik – podzespół ratowniczy i wsparcia technicznego
st. kpt. Mariusz Chomoncik – Lekarz Grupy