W środę 7 lutego 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się narada, której głównym celem było podsumowanie działalności Szkoły w minionym roku. Obok prezentacji najważniejszych efektów pracy w 2017 roku, zostały także nakreślone plany na obecny rok i lata kolejne. W spotkaniu udział wzięli st. bryg. Krzysztof Kociołek - p.o. Komendanta Szkoły oraz kpt. Marek Chwała – Zastępca Komendanta, jak również naczelnicy wydziałów, ich zastępcy i szerokie grono pracowników Szkoły. Nowością podczas tegorocznej narady było przygotowanie przez naczelników wszystkich wydziałów i samodzielnych stanowisk krótkich prezentacji, podczas których kierownicy przedstawili rezultaty działań w obszarach, które na co dzień nadzorują. Cieszy fakt, że rok 2017 był dobry i udany dla Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w strategicznych kierunkach działalności. Oby rok 2018 był co najmniej równie satysfakcjonujący.

 

 

 

Opracowanie: Pani Jolanta Palczewska

Zdjęcia: kdt Jonasz Mermer

 

Więcej informacji na ten temat zawiera Biuletyn Informacyjny Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie za rok 2017