W dniach 12-14 października 2011 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja"Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku"  organizowana przez Szkołę Aspirantów PSP, Komendę Główną PSP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

  • Pan Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
  • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju
  • Pan Stanisław Kracik - Wojewoda Małopolski
  • Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Pan Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
  • Pan Andrzej Siekanka - Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

  PATRONAT MEDIALNY:

  • „Przegląd Pożarniczy”
  • "Ochrona Przeciwpożarowa"
  • „Przegląd Obrony Cywilnej”

W Konferencji uczestniczyło 118 osób.

FOTOKRONIKA:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Foto: Krzysztof T. Kociołek