10 kwietnia 2018 roku minęło pięć lat od chwili, gdy na wieczną służbę odszedł były komendant Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie płk poż. w st. spocz. Henryk Kaliciecki, który kierował naszą Szkołą w latach 1981-1983. Widocznym wyrazem naszej pamięci o wychowawcy wielu pokoleń strażaków i autorze do dziś przywoływanych publikacji o tematyce pożarniczej było złożenie na jego grobie przez p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztofa Kociołka okolicznościowej wiązanki. Przy grobie Komendanta była obecna także wdowa Stefania Kaliciecka oraz syn Jacek.

 

Więcej informacji o śp. płk. poż. w st. spocz. Henryku Kalicieckim znaleźć można w poniższej nocie biograficznej

https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/aktualnosci-3/214-nota-biograficzna-sp-plk-poz-w-st-spocz-henryka-kalicieckiego

 

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Mateusz Marta

Zdjęcie nagłówkowe: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zmarl-plk-poz.-w-st.-spocz.-Henryk-Kaliciecki/idn:34316