Pomimo tego, że od wielu lat o przyjęcie w poczet słuchaczy naszej Szkoły ubiega się kilka osób na jedno miejsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i ich rodzin oraz chcąc przybliżyć organizację kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa wszystkim zainteresowanym, w jedną z kwietniowych sobót organizowany jest tzw. Dzień otwarty. Od początku powstania tej inicjatywy głównymi jej odbiorcami i uczestnikami są osoby, których marzeniem jest ukończenie naszej Szkoły, tak było i w tym roku, w słoneczne przedpołudnie 14 kwietnia 2018 roku z naszego zaproszenia skorzystało około 200 osób.

Wszystkich przybyłych w imieniu kierownictwa Szkoły przywitał naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego st.kpt. Marcin Szewerniak, a w czasie krótkiej prelekcji, która miała miejsce w naszej auli, informacjami na temat zakresu i specyfiki kształcenia pożarniczego podzielił się kpt. Dawid Wiktor.

W związku z tym, że do zakończenia pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, którym jest przyjmowanie stosownych dokumentów, pozostał już tylko miesiąc, szczególnym powodzeniem cieszył się punk informacyjny, na którym można było wypełnić i złożyć niezbędne dokumenty. Potencjalni kandydaci równie chętnie korzystali z możliwości sprawdzenia swojej obecnej formy fizycznej i porównania osiągniętych wyników z wartościami progowymi pozwalającymi uznać daną próbę sprawnościową za zaliczoną.

Dzień otwarty był także okazją do zwiedzenia budynku szkoły, w tym niedostępnych zazwyczaj dla osób postronnych pokoi oraz do zaczerpnięcia „u źródła” informacji dotyczących wszystkiego co się wynika z dwuletniego - skoszarowanego, systemu kształcenia dziennego pozwalającego na zdobycie tytułu technik pożarnictwa i stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Ci którzy wahali się, czy rozpocząć naukę w naszej Szkole, z pewnością pozbyli się wątpliwości odczuwając dreszczyk pozytywnych emocji jakie wywołał pokaz działania ratowniczego w wykonaniu Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Wszystkim naszym gościom dziękujemy za odwiedziny. Osobom zainteresowanym rozpoczęciem nauki w SA PSP w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019 przypominamy o istotnych zmianach w procesie naboru do służby kandydackiej, których szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Mateusz Czechowicz