Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sobota 11 maja 2019 roku była w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie „dniem otwartym”. Z możliwości zapoznania się z warunkami prowadzenia kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa skorzystało ponad 200 osób, a 50 z nich złożyło podania o przyjęcie do służby kandydackiej.

Największym zainteresowaniem wśród uczestników dzisiejszego przedsięwzięcia cieszyła się sposobność sprawdzenia stanu swojego przygotowania do prób wchodzących w skład testu sprawności fizycznej, tj.: biegu po kopercie, podciągania na drążku oraz próby wydolnościowej przeprowadzanej od dwóch lat w formie beep-testu.

Z mundurowym charakterem kształcenia i przebiegiem pożarniczej edukacji w czasie krótkiej prelekcji przeprowadzonej w naszej Auli, zgromadzonych i ich bliskich zapoznał, pełniący przez wiele lat funkcję dowódcy kompanii, a obecnie wykładowca zespołu taktyki zwalczania pożarów, st.kpt. Paweł Serwatka.

Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że niestety nie wszystkie marzące o rozpoczęciu nauki w „aspirantce” osoby, nawet te, które stawiają się w Szkole w okolicach 1 września, świadome są przebiegu i sposobu prowadzenia kształcenia w dwuletnim, a do tego skoszarowanym i mundurowym systemie zdobywania pożarniczego wykształcenia. To dlatego tak ważną była możliwość spotkania się z kadrą dydaktyczną, zwiedzenia obiektów Szkoły, a także uzyskania bezpośrednich informacji od kadetów. Dzień otwarty był doskonałą sposobnością do rozwiania ewentualnych wątpliwości lub utwierdzenia się w decyzji dotyczącej zawodowej przyszłości.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył się także przeprowadzony przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą pokaz działań ratowniczych polegający na symulowanych działaniach podjętych po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze mieszkania.

Wszystkim naszym dzisiejszym Gościom dziękujemy za odwiedziny i spędzony w naszych murach czas. Mamy nadzieję, że udało się Państwu znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Jesteśmy zaszczyceni, że krakowska szkoła pożarnicza nieustannie cieszy się estymą i zainteresowaniem ludzi, którzy marzą o wykonywaniu zawodu strażaka, uzyskania tytułu technika pożarnictwa i stopnia służbowego: młodszy aspirant.

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się z Państwem spotkać nie tylko w czasie egzaminów wstępnych, ale także zgrupowania unitarnego, które rozpocznie się już 2 września. Osoby, które stosowną decyzją Komendanta zostaną wpisane na listę słuchaczy będą miały niebywałą okazję pełnić służbę w okresie, gdy będziemy świętowali 60 lecie naszej Szkoły.

Wszystkim, którym nie udało się do nas dzisiaj dotrzeć przypominamy, że ostateczny termin składania podań upływa 15 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące stawianych kandydatom wymagań, terminów oraz kryteriów oceniania uzyskanych wyników znaleźć można w zakładce „REKRUTACJA”.

Informujemy, że dzisiejsza organizacja (wygląd, przebieg, obsługa) prób sprawnościowych miała charakter poglądowy. W czasie przeprowadzanego testu sprawności fizycznej wchodzącego w proces naboru: wygląd, umiejscowienie, wyposażenie, kolejność poszczególnych prób i inne elementy z nimi związane mogą wyglądać inaczej. Niezmienne pozostanie sposób ich przeprowadzenia i oceny.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk