Jeszcze uroczystej promocji na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej nie mieli słuchacze XXVII Turnusu kształcenia dziennego, którzy w ubiegłą środę opuścili mury naszej Szkoły, a już rozpoczęły się testy sprawności fizycznej będące elementem naboru do służby kandydackiej na rok szkolny 2019/2020.

24 i 25 czerwca 2019 roku w Sali gimnastycznej SA PSP w Krakowie przeprowadzane są próby sprawnościowe (podciąganie na drążku i bieg po kopercie) oraz próba wydolnościowa tzw. „Beep test”, które stanowią jeden z ważniejszych elementów selekcji dla 466 osób, które złożyły w tym roku podania o przyjęcie do naszej Szkoły. Tych z kandydatów, którzy osiągną wyniki pozwalające przejść do kolejnego etapu naboru, czekał będzie jeszcze w lipcu sprawdzian z pływania i sprawdzian braku lęku wysokości.

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy, że wybraliście Państwo właśnie naszą Szkołę i życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

Osoby, które chcą zapoznać się ze szczegółowym opisem i oceną prób wchodzących w skład testu sprawności fizycznej zapraszamy na naszą stronę internetową do zakładki „Rekrutacja”.

 

 

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk