Punktualnie o godz. 8:00 w poniedziałkowy poranek 2 września 2019 roku, swoją obecnością na placu wewnętrznym Szkoły, gotowość do rozpoczęcia służby kandydackiej potwierdziło 85 mężczyzn. Wybrani w drodze wieloetapowego procesu rekrutacji słuchacze przygodę z Państwową Strażą Pożarną rozpoczęli od pobrania sortów mundurowych, stanowiskowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz dopełnienia niezbędnych formalności.

Okazją do pierwszego oficjalnego spotkania z kierownictwem i kadrą Szkoły była uroczysta zbiórka zorganizowana z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Swoją obecnością rangę wydarzenia podnieśli reprezentujący Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika goście: Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Szymon Strzelichowski oraz Dyrektor Biura Wojewody Pani Monika Kolasa.

W szkolnej auli zebrali się nie tylko przedstawiciele kadry i nasi nowi uczniowie, ale także kadeci II kompanii, którzy po zakończeniu praktyk zawodowych w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, rozpoczęli naukę na III semestrze kształcenia dziennego. Rozkazem personalnym nr 7/2019, w drodze wyróżnienia za osiągnięcie dobrych i bardzo dobrych wyników w dotychczasowej nauce i służbie, część z nich wyróżniona została awansem na wyższy stopień służbowy. Z rąk Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały stosowne decyzje odebrało łącznie 47 osób. Sześć z nich awansowało na stopień starszego sekcyjnego, osiemnaście na stopień sekcyjnego, a 23 na stopień starszego strażaka. Dodatkowo 25 kadetom XXVIII Turnusu kształcenia dziennego wręczona została decyzja o przyznaniu odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” – trzem – złotej, a dwudziestu dwu – srebrnej.

Szczególnie miłym i podniosłym elementem uroczystej zbiórki było awansowanie z dniem 1 września 2019 roku na stopnień starszego sekcyjnego sekc. kdt Aleksandry Pelcel, która w ten sposób wyróżniona została za nienaganną postawą w służbie oraz poza służbą, w głównej mierze związaną z poświęceniem, determinacją i pełnym profesjonalizmem podczas udzielania pomocy poszkodowanym w czasie tragicznej burzy w Tatrach, która miała miejsce 22 sierpnia br.

W wyjątkowy sposób, Dyplomem Komendanta Głównego PSP, za zaangażowanie, profesjonalizm oraz godną naśladowania nacechowaną empatią i altruizmem postawę podczas pozasłużbowej interwencji związanej z udzieleniem pomocy choremu dziecku, wyróżniony został kdt Patryk Wyrwich.

W czasie krótkiego wystąpienia Komendant Szkoły podziękował kadrze Wydziału Kształcenia Zawodowego oraz innych wydziałów zaangażowanych w działalność dydaktyczną i wspomagających realizację zajęć programowych zarówno w obszarze kształcenia dziennego, doskonalenia zawodowego, jak i innych pozaszkolnych form uzyskiwania i uzupełniania: wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, za dotychczasową pracę. Zwrócił uwagę, że prócz pozytywnych opinii, jakie można usłyszeć na temat funkcjonowania naszej Szkoły, wymiernym odzwierciedleniem i oceną pracy są między innymi doskonałe wyniki, jakie osiągnęli kadeci naszej Szkoły w czasie ostatnich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. W ramach kwalifikacji MS.20 – to jest – wykonywanie działań ratowniczych – pozytywny wynik uzyskało 91 osób, czyli wszyscy, którzy do egzaminu przystąpili, a w kalifikacji MS.21 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – tylko jedna z 91 osób nie uzyskała wymaganego minimum punktowego.

St.kpt. Marek Chwała w ciepły i serdeczny sposób powitał w naszym gronie słuchaczy XXIX Turnusu kształcenia dziennego. Zwracając się do nich podziękował za wybranie „krakowskiej aspirantki”, mówił o dążeniach do celu, spełnianiu marzeń, a także odpowiedzialności, jaka wiąże się z wyborem strażackiego munduru. Zadeklarował gotowość Szkoły do organizacji kształcenia na najwyższym z możliwych poziomów i zachęcał do skorzystania z tej wyjątkowej szansy. Motywował do angażowania się w naukę i aktywności niezwiązane bezpośrednio z edukacją.

Na koniec życzył wszystkim, by szkolna rzeczywistość okazała się piękniejsza od marzeń, a osiągnięte wyniki, chociaż to nie one ratują ludzkie życie, były satysfakcjonujące.

Dowódcą uroczystości był mł.bryg. Tomasz Mucha, a rozkazy personale i decyzje o wyróżnieniach odczytał kpt. Michał Kuczera.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk