Składające się na polską flagę barwy towarzyszą nam może nie od zawsze, ale z pewnością od XIII wieku, gdy oficjalnym symbolem państwa stał się biały orzeł na czerwonym tle. Jednak, jak donoszą historyczne źródła, obecne i rozpoznawane niemalże na całym świecie kolory stały się naszym oficjalnym symbolem dopiero na podstawie uchwały Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku, a rozwiązanie to osiągnięto w drodze kompromisu pomiędzy nadaną przez Augusta II Mocnego barwą białą a proponowanymi przez Towarzystwo Patriotyczne barwami: białą, czerwoną i szafirową.

Niespełna rok po odzyskaniu niepodległości, 1 sierpnia 1919 roku, w ustawie o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, za barwy narodowe uznano kolor biały i czerwony. Flagą państwową od tamtego czasu są dwa podłużne pasy, które ułożone poziomo mają proporcję szerokości do długości wynoszącą 5:8.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto państwowe od 16 lat obchodzony jest 2 maja, a dzieje się to na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP. Pomimo tego, że nie jest on dniem wolnym od pracy, to od wielu lat celebrowany jest przez coraz większe grono Polaków, a flagi państwowe i barwy narodowe tego dnia pojawiają się nie tylko na masztach i fasadach budynków, które są siedzibami władz państwowych lub samorządowych, ale także na prywatnych balkonach, posesjach, latarniach, placach, w formie kotylionów na odzieży i chorągiewek w dziecięcych rękach.

Krzewienie patriotyzmu, wartości narodowych i szacunku dla symboli w szczególny sposób jest bliskie przedstawicielom służb i formacji umundurowanych. To dlatego na umieszczonym przed budynkiem Szkoły maszcie przez cały rok powiewa „biało-czerwona”, która zgodnie z tradycją, z okazji dzisiejszego święta podniesiona została w sobotni poranek 2 maja 2020 roku podczas uroczystej zmiany służby podziału bojowego Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W tym roku, w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, a co za tym idzie spełnienia szeregu wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej warunków, w tym wyjątkowym wydarzeniu niestety uczestniczyć nie mogli pozostali pracownicy i uczniowie naszej Szkoły.

Zaszczytu pełnienia funkcji tej skromnej, ale jakże ważnej uroczystości, dostąpił mł.bryg. Grzegorz Bodziony.

W związku z tym, że nie wszyscy potrafimy wskazać różnice między barwami narodowymi a flagą państwową, że czasami zdarzają się nam błędy w ich prezentowaniu, a nawet w recytowaniu lub śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego serdecznie polecamy lekturę przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji miniprzewodnika.

Hymn

Biało-czerwona poradnik

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Aleksandra Pelcel