Jak już wspominaliśmy w informacji z dnia 4 maja 2020 roku, tegoroczne obchody Dnia Strażaka, także te szkolne, w związku z ogłoszonym na terytorium całęj Polski stanem epidemii i wynikającymi z niego licznymi obostrzeniami, w znacznym stopniu ograniczone zostały jedynie do skromnych uroczystości. Na przebieg wydarzeń bezpośredni wpływ miały także wprowadzone w obiektach Państwowej Straży Pożarnej zakazy przebywania na ich terenie osób trzecich, zmiana organizacji systemu pełnienia służby w podziale bojowym jednostki ratowniczo-gaśniczej, realizowanie zajęć dydaktycznych w formie e-learningu oraz częściowo zdalnie wykonywanie zadań służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Na skutek częściowego ograniczenia obostrzeń w zakresie reżimu sanitarnego, na nowo pojawiła się możliwość spotkania się w większym gronie i zaproszenie w nasze mury osób, których obecność była dla nas nie tylko zaszczytem, ale także niezbędnym elementem pozwalającym na wręczenie wyróżnionym i nagrodzonym pracownikom medali, odznaczeń, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe.

26 czerwca 2020 roku, przy okazji podsumowania kończącego się roku szkolnego, w auli przeprowadzona została uroczysta zbiórka, będąca zarówno podsumowaniem II i IV semestru nauki, jak i dopełnieniem Szkolnego Dnia Strażaka.

Swoją obecnością zaszczycili nas I Wicewojewoda Małopolski Pan Zbigniew Starzec oraz Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Pani Monika Kolasa.

 

Do zgromadzonych pracowników cywilnych i funkcjonariuszy krótkie przemówienia wygłosili gospodarz miejsca mł.bryg. Marek Chwała oraz Pan Zbigniew Starzec. Obaj, prócz podziękowań za ostatnie miesiące wytężonej pracy i gotowość do niesienia pomocy, także w obliczu zagrożenia koronawirusem, wskazali na istotną rolę i miejsce, jakie w polskim społeczeństwie i systemie bezpieczeństwa zajmuje Państwowa Straż Pożarna oraz znajdująca się w jej strukturach, kształcąca na najwyższym poziomie, „krakowska aspirantka”.

Miło jest nam poinformować, że w uznaniu działalności, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej z rąk Wicewojewody Małopolskiego i kierownictwa Szkoły medale i wyróżnienia otrzymało liczne grono pracowników.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

Srebrnym Krzyżem Zasługi st. bryg. w stanie spoczynku Roberta Wolańskiego,

Brązowym Krzyżem Zasługi mł. bryg. Marka Chwałę i mł. bryg. Piotra Sowizdraniuka.

 

Medalami Za Długoletnią Służę odznaczeni zostali:

Złotym :

Pani Helena Matluch,

Pani Krystyna Nagięć,

Pani Ewa Satała,

Pan Andrzej Skowroński,

Srebrnym:

mł. bryg. Rafał Czaja,

Brązowym:

Pan Krzysztof Gniady,

st. kpt. Łukasz Kalandyk,

st. kpt. Piotr Nowak.

 

Resortowe odznaczenia, nadawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, otrzymali:

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

asp. Wojciech Kurkowski,

mł. kpt. Łukasz Pietrzyk,

mł. bryg. Artur Szewczyk,

st. kpt. Łukasz Wolak.

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

Pani Barbara Bieszczad,

st. kpt. Paweł Błaut,

st. asp. Rafał Czajka,

kpt. Michał Gąska,

kpt. Łukasz Gąstoł,

st. kpt. Łukasz Kalandyk,

kpt. Łukasz Markiewicz,

st. kpt. Dariusz Ruchała,

Pan Andrzej Sawicki,

asp. Andrzej Szymanek,

st. asp. Łukasz Tomczak.

Dyplomem Komendanta Głównego wyróżnieni zostali:

Pan Krzysztof Gniady,

Pan Andrzej Skowroński.

 

O osobach, które dzisiaj symbolicznie otrzymały wyższe stopnie służbowe informowaliśmy w dniu 4 maja br. (szczegóły tutaj)

Dowódcą, podobnie jak poprzednich dwóch uroczystości jakie miały miejsce w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, był Zastępca Naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych bryg. Tomasz Mucha.

Przyłączamy się do gratulacji dla wszystkich wyróżnionych, odznaczonych, nagrodzonych i awansowanych osób. Wraz z życzeniami zdrowia i pełni sił, życzymy wszelkiej pomyślności na zawodowych i prywatnych drogach życia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk / bryg. Wojciech Dela