W dniach 25-26 października 2012 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej „EDUKACJA POŻARNICZA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”. Celem Konferencji była prezentacja dwudziestoletniego dorobku Służby w dążeniu do wypracowania optymalnych rozwiązań przygotowywania kadr do realizacji zadań ustawowych w odniesieniu do „ścieżki” kariery zawodowej oraz kierunków i perspektyw rozwoju w tym zakresie.

Połączeniem retrospekcji z koncepcją rozwoju było przedstawienie rozwiązań przyjętych w kształceniu kadr w innych krajach.

Dwudniowe przedsięwzięcie, podzielone zostało na trzy sesje tematyczne, było wypełnione wystąpieniami znaczących postaci pożarnictwa, przedstawicieli wiodących ośrodków edukacji pożarniczej w Europie oraz funkcjonariuszy budujących współczesny obraz Służby. Jako uatrakcyjnienie wystąpień odbyły się pokazy najnowocześniejszych rozwiązań szkoleniowych oraz technologii XXI wieku, na które współcześnie wyszkolony ratownik musi być przygotowany.

 

Opracowanie informacji: WCS