dniu 18 września 2009 r. w Tarnowie odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe

„BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY

CIECZY PALNYCH - ADR KLASA 3.”

Seminarium było kolejnym spotkaniem organizowanym wspólnie przez Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, przy wsparciu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Kolejny raz spotkali sie na nim profesjonaliści zajmujący się drogowym przewozem materiałów niebezpiecznych, szczególnie cieczy palnych klasy 3 ADR. Oprócz teoretycznych wykładów odbyły się praktyczne ćwiczenia i pokazy zorganizowane na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 w Tarnowie.

 

PROGRAM SEMINARIUM:

  1. „Klasa 3. ADR – krótka charakterystyka, kilka ciekawostek” – Grzegorz Jurczyk, doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA)
  2. „Zasady prowadzenia działań ratowniczych po wypadku/katastrofie pojazdu przewożącego palne ciecze” - mł. bryg. Piotr Szpunar, mł. kpt. Robert Niczyporuk.
  3. „Analiza zdarzenia: Wypadek cysterny z palną cieczą na obwodnicy Tarnowa w roku 2004” - st. kpt. mgr inż. Robert Kłósek, kpt. mgr inż. Maciej Wolański
  4. Prezentacja oprogramowanie ADRem PL
  5. „Analiza zdarzenia – katastrofa pojazdu przewożącego ładunek ADR klasy 3 w dniu 6 maja 2009 roku w Mysłowicach” - mł. bryg. mgr inż. Bogusław Dudek
  6. „Zagrożenia dla środowiska spowodowane wypadkami pojazdów przewożących materiały niebezpieczne klasy 3 (ADR) - mgr inż. Piotr Fiszer
  7. „ADR 2009 – okres błędów i wypaczeń?” – Norbert Świderek
  8. "Problematyka niestacjonarnych baz paliw płynnych i dystrybutorów – transport i warunki bezpieczeństwa" -  Marek Różycki, doradca DGSA.
  9. Działania ratownicze po rozszczelnieniu cysterny przewożącej paliwa silnikowe – KM PSP w Tarnowie.