W dnaich 23-24 maja 2013 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne - wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju". W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.