Druga Konferencja „NOWOCZESNE TRENDY ROZWOJOWE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO”

15 grudnia br. (wtorek), Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Cel Konferencji: upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań w zakresie konstrukcji sprzętu gaśniczego, nowych wymogów prawnych w zakresie wyposażenia obiektów w sprzęt gaśniczy oraz w zakresie badań i konserwacji, a także zasad jego użycia i przeznaczenia.

PROGRAM 

Rejestracja uczestników od godz. 8.00.

 • 9.00-9.10 bryg. mgr inż. Bogusław Kogut - Komendant SA PSP w Krakowie - ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI, POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW
 • 9.10-9.40 mgr inż. Antoni Wolny „GAŚNICE WODNO-PIANOWE ELEMENTEM NOWEGO PODEJŚCIA W STOSOWANIU PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO”
 • 9.40-10.10 mgr inż. Michał Chmiel „PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UŻYTKOWANIA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO”
 • 10.10-10.50 dr hab. inż. Andrzej Mizerski „PROSZKI GAŚNICZE W GAŚNICACH – WYMAGANIA I RZECZYWISTOŚĆ”
 • 10.50-11.20 bryg. mgr inż. Mirosław Sobolewski „ROZWÓJ ŚRODKÓW DO GASZENIA POŻARÓW GRUPY B”
 • 11.20-11.35 Jerzy Stupnicki - TOP-DESIGN Chwaszczyno Sp.J. - REFERAT SPONSOROWANY
 • 11.35-11.55 PRZERWA KAWOWA
 • 11.55-12.25 bryg. mgr inż. Mirosław Sobolewski „POŻARY GRUPY F - CHARAKTERYSTYKA I GASZENIE”
 • 12.25-12.55 st. kpt. mgr inż. Bernard Król, bryg. mgr inż. Mirosław Sobolewski - „ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO W ŚWIETLE NORMY EN 3-7”
 • 12.55-13.10 mł. bryg. dr inż. Robert Wolański, st. kpt. mgr inż. Zbigniew Wójcik - „PROBLEMY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W ZAKRESIE EKSPLOATACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO”
 • 13.10-13.40 mł. bryg. mgr inż. Andrzej Siekanka „ZASADY, ZAKRES ROZMIESZCZANIA I WYPOSAŻANIA OBIEKTÓW W GAŚNICE, HYDRANTY WEWNĘTRZNE I URZĄDZENIA GAŚNICZE”
 • 13.40-14.00 bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek „PODSTAWOWE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”
 • 14.00-14.10 - DYSKUSJA, ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI