JRG SA PSP - Rejon działania
 

 

   

   JRG SA PSP funkcjonuje w systemie operacyjnego zabezpieczenia miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego wraz z pozostałymi 8 JRG podległymi Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie. Podstawowym obszarem chronionym jest dzielnica Nowa Huta. Rocznie JRG podejmuje ponad 1200 różnego typu interwencji w zakresie gaszenia pożarów oraz usuwania skutków miejscowych zagrożeń. 
   Istnienie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej SA PSP wpływa na polepszenie    efektywności kształcenia poprzez łączenie teorii z praktyką. JRG SA PSP spełnia rolę bazy szkoleniowej dla kadetów oraz elewów. Kadeci Szkoły zdobywają nowe doświadczenia z zakresu działań operacyjnych pełniąc służbę w podziale bojowym, gdzie wraz z etatowymi dowódcami i kierowcami biorą udział w rzeczywistych działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 


 
     


REJON DZIAŁANIA

Powierzchnia obszaru chronionego - 60,5 km2; 125 tys. mieszkańców.   STATYSTYKA INTERWENCJI

Na dzień  06.01.2014 r.  JRG SA interweniowała 22 razy. 

W roku 2013  w rejonie JRG SA interweniowano 1255 razy.

W rejonie pomocy wzajemnej JRG SA interweniowała - 32 razy.

 

Statystyka interwencji JRG SA w latach 2001 - 2008

 

Lp. Rejon działania 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Rejon własny JRG 1307 1364 1290 1349 1148 1194 1557 1223
  Pożary 649 712 720 674 617 594 527 520
  Miejscowe zagrożenia 590 583 520 630 486 564 995 668
  Alarmy Fałszywe 68 69 50 45 45 36 35 34
2. Poza własnym rejonem 28 40 17 16 32 44 42 35
  Pożary  4 6 7 9 18 18 19 26
  Miejscowe zagrożenia  24 34 10 7 12 25 22 8
  Alarmy fałszywe  0 0 0 0 2 1 1 1
3. OGÓŁEM 1335 1404 1307 1365 1180 1238 1599 1258