fbl2

stat

Aktualności

szkolenie ppoz

rekru

szkoleniowa

elerning

koronawirus

czujka

dno

ffighter2

fundacja solidarni

 

 

Galeria

gal

Podbudowę do przeprowadzenia szkolenia stanowił program kształcenia w zawodzie strażaka. W czasie prawie dwutygodniowego szkolenia nasi gruzińscy koledzy mieli okazję uczestniczyć  w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez wykładowców naszej szkoły. Ćwiczenia odbywały się nie tylko na poligonie  szkolnym w Kościelcu, ale również w Puszczy Niepołomickiej (dostarczanie wody na duże odległości podczas pożarów lasów), czy też  dużych obiektach handlowych (IKEA, CASTORAMA), gdzie szkoleni mogli zapoznać się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz sposobami ewakuacji na terenie tychże obiektów. W ramach zajęć strażacy z Gruzji zapoznali się również z funkcjonowaniem, organizacją oraz wyposażeniem Jednostek Ratowniczo Gaśniczych z terenu Krakowa oraz Tarnowa.  Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia mają służyć pomocą w tworzeniu i poprawie systemu bezpieczeństwa pożarowego oraz systemu szkolenia w Gruzji. Projekt w który zaangażowana jest również nasza Szkoła, realizowany jest przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Fundacja Polskie Centrum 
Pomocy Międzynarodowej

 

 

Opracowanie: kpt. Rafał Czaja 
Foto: kpt. Rafał Czaja, mł. bryg. Tomasz Zawadzki