fbl2

stat

Aktualności

szkolenie ppoz

rekru

szkoleniowa

elerning

koronawirus

czujka

dno

ffighter2

fundacja solidarni

 

 

Galeria

gal

 

 

Podstawowym celem przedmiotowego Projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa poprzez usprawnienie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków. Program szkolenia stosowany na Cyprze jest na tyle uniwersalny, że umożliwi zaadaptowanie go do wymagań  jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Polski.

 

W czasie tej wizyty polscy funkcjonariusze poznali system kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie pożarów wewnętrznych (w tym specjalistyczne procedury, wytyczne i wyposażenie techniczne stosowane przez cypryjskie formacje ratowniczo – gaśnicze). Dodatkowo wzięli oni udział w ćwiczeniach praktycznych przeprowadzonych przez Komendę Straży Pożarnej w Nikozji.

 

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas wizyty na Cyprze Uczestnicy Projektu opracują propozycję wykorzystania wybranych cypryjskich rozwiązań mogących mieć zastosowanie w kształceniu i doskonaleniu zawodowym strażaków w zakresie pożarów wewnętrznych.

 

Realizacja projektu "Prometeusz - ujarzmić ogień (...)" jest odpowiedzią na potrzebę unowocześnienia systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego strażaków i dopasowania go do stale zmieniającego się spektrum wyzwań i zagrożeń.

 

Projekt jest realizowany przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie w partnerstwie z Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie.".

 

Cypr

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

IMG 8192

Opracował: bryg. J. Ambrożkiewicz i st. kpt. W. Dela

 

Foto: st. kpt. Ł. Rozwadowska i st. kpt. D. Janosz