31 czerwca i 1 lipca 2011 roku toruńska starówka stała się areną zmagań strażaków  z całego świata o tytuł Najtwardszego. Zawody zostały rozegrane w dwóch formułach: Toughest Firefighter Alive ( TFA ) oraz Firefighter Combat Challenge ( FFCC).

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie LIDEREM EDUKACJI ZAWODOWEJ wśród szkół kształcących w obszarze zawodów medyczno-społecznych oraz ochrony bezpieczeństwa osób i mienia. W zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prestiżowym , ogólnopolskim konkursie „Lider edukacji zawodowej" zorganizowanym dla szkół realizujących kształcenie zawodowe Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zajęła I miejsce, a Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uzyskała wyróżnienie. Konkurs zorganizowano w ramach projektu  „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Na konkurs wpłynęło 212 wniosków w 15 obszarach zawodowych. Konkurs zwrócił uwagę na szkolnictwo zawodowe, efektywność i wysokie wyniki osiągane przez szkoły. Szkoły pożarnicze od lat stanowią czołówkę krajową w efektywności kształcenia zawodowego potwierdzoną wynikami egzaminów zawodowych.

 

W dniu 1 lipca 1971 r. zakończono dogaszanie pożaru, który wybuchł w Rafinerii Ropy Naftowej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 26 czerwca 1971 roku. W działaniach gaśniczych czynny udział brali także pracownicy oraz słuchacze ówczesnej Szkoły Podoficerów Pożarnictwa z Krakowa.

Dokładnie 40 lat później, oddając hołd 37 ofiarom tego pożaru oraz przypominając heroiczną walkę strazaków i ratowników, w Szkole Aspirantów PSP w Krakwie otwarto wystawę zdjęć z tego pożaru autorstwa płk. w st. spocz. Henrtyka Kalicieckiego - byłego wykładowcy i komendanta Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

W dniu 29. maja w węgierskiej stolicy – Budapeszcie - odbyły się Międzynarodowe Zawody Toughest Firefighter Alive TFA HUNGARY 2010 w których Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentowali: asp. Marcin Zdziebło oraz kadeci I-go rocznika : Marcin Herok oraz Józef Ligocki.

kadra, kadeci i słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nadal prowadzą działania ratownicze i pomocowe na zalanych terenach pomagając mieszkańcom terenów dotkniętych powodzią.

W dniach 14-15.05.2010r. w Toruniu odbyły się międzynarodowe zawody TFA. 132 strażaków m.in. z Polski, Niemiec i Słowacji rywalizowali o tytuł „Najtwardszego”. Konkurencje, podobnie jak w zeszłym roku, zostały przygotowane tak, aby wycisnąć z zawodników "siódme poty" i sprawdzić ich wytrzymałość, wolę walki oraz siłę w czasie długotrwałego, ogromnego wysiłku. Szkołę Aspirantów PSP z Krakowa reprezentowali: aspirat Marcin Zdziebło, ubiegłoroczny zwycięzca i weteran zawodów TFA, oraz kadeci Daniel Gil i Kamil Krzyżewski. Dla Kamila zawody były debiutem, jak się okazało bardzo udanym.

 

 

 

  Foto: Krzysztof T. Kociołek, Marek Górny

W dniach 12 i 13 maja br. na obiektach w Nisku (woj. podkarpackie), Skarżysku Kamiennej(woj. świętokrzyskie), Puławach (woj. lubelskie) oraz Kozienicach (woj. mazowieckie) rozegrany został Turniej w Drabinie Hakowej.

Pierwsze wyjazdy zastępów ratowniczych do działań przeciwpowodziowych z JRG SA PSP miały miejsce już w poniedziałek 17 maja. Po południu został uruchomiony Centralny Odwód Operacyjny Komendanta Głównego PSP i do SA PSP zaczęły zjeżdżac siły i srodki z całej Polski. W Szkole Aspirantów PSP powstał sztab kierujacy działaniami ratowniczymi na terenie całej Małopolski. Działania ratownicze prowadzone są na terenie prawie wszystkich powiatów województwa małoplskiego.

W dniach 13-16 maja 2010 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się X Międzynarodowe Sympozjum Komisji Młodzieży CTIF "Młodzież i jej problemy w dzisiejszym świecie".

Gospodarzem Sympozjum Komisji Młodzieży CTIF był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób z krajów członkowskich CTIF (młodzież, opiekunowie i członkowie Komisji) z Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Francji, Iranu, Luksemburga, Niemiec, Szwecji, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

Nowość wydawnicza

 

Dnia 1.04.2010 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie zakończyło się Szkolenie Podstawowe Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej nr 3/2009 oraz 4/2009.

 

W poniedziałek 22 marca Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie witała wiosnę. Władzę w Szkole przejęli kadeci, którzy w tym dniu świętowali Dzień Kadeta. 

Dnia 3 lutego 2010 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Szkoły.