ROK 2017:

 

blueshield

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

 "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ – WYBRANE ASPEKTY EWAKUACJI OSÓB I ZBIORÓW"

Kraków, 20-22 września 2017 r.

INTERNATIONAL CONFERENCE

"PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN CASE OF SPECIAL THREATS - SELECTED ASPECTS OF EVACUATION PERSONS AND COLLECTIONS"

Kraków, 20-22 September 2017

W w dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbyła się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

Konferencja skierowana była do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także pracowników akademickich i studentów. Podczas Konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące wymogów prawa w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, podstawowych zasad w zakresie ewakuacji, a także przedstawione zostaną zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:
 • Prof. dr hab. Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Sławomir Frątczak - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
 • generał brygadier Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • nadbrygadier Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • Polski Komitet do spraw UNESCO
 • Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa

Patronat prasowy:

 • „Przegląd Pożarniczy”
 • „W Akcji”
 • „Ochrona Przeciwpożarowa”

 

loga do www

 Oprócz wykładów taoretycznych uczestniczy mieli okazję obserwować praktyczne ćwiczenia z zakresu ewakuacji osób i zbiorów z Bazyliki Mariackiejw Krakowie. Na zaproszenie Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę #dziedzictwo, po której oprowadzał jej Autor - Wicedyrektor ds  Naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Szczerski.

P9200007P9200011P9210361P9210436P9210635P9210724

 

 

1. 30-31 maja 2017 r.,Tendencje rozwojowe w zwalczaniu pożarów"

 


W ROKU 2015 ODBYŁA SIĘ:

1. 4-6 listopada 2015 r. - Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych"

(informacje dodatkowe)

(wiecej informacji)

 

 

W ROKU 2013 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 25-27 wrzesnia 2013 r. - Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe"

(więcej informacji)

 
2. 23-24 maja 2013 r. - Konferencja Naukowa "Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe ratownictwo Medyczne - wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju".

(więcej informacji)

 

 

W ROKU 2012 ODBYŁY SIĘ

 

1. 25-26 października 2012 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej „EDUKACJA POŻARNICZA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”

(więcej informacji)

2. 9-11 października 2012 r. - XII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń

(więcej informacji)

 

W ROKU 2011 ODBYŁY SIĘ


1. 16-17 listopada2011 r. - Czwarta Konferencja "TENDENCJE ROZWOJOWE W TECHNIKACH RATOWNICZYCH I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM".

(więcej informacji)

 

2. 12-14 października 2011 r. - Konferencja "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - WYZWANIA XXI WIEKU".

(więcej informacji)

 

3. 12 kwietnia - Seminarium "Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów"

(więcej informacji)

 

 

W ROKU 2010 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 24 listopada 2010 r. - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „POWODZIE - PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ I PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH”

(wiecej informacji) 

 

2. 27-28 maja 2010 r. -  OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA”  

 (więcej informacji)  

 

W ROKU 2009 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 15 grudnia 2009 r. - DRUGA KONFERENCJA "NOWOCZESNE TRENDY ROZWOJOWE  SPRZĘTU GAŚNICZEGO"
(więcej informacji)

 

2. 23 - 25 września 2009 r. - KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

(więcej informacji)

 

3. 18 września 2009 r.  - OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE "BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY CIECZY PALNYCH - ADR KLASA 3."

(wiecej informacji)

 

4. 15 - 16 września 2009 r. - TRZECIA KONFERENCJA "TENDENCJE ROZWOJOWE W TECHNIKACH RATOWNICZYCH I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM"

(więcej informacji)W ROKU 2008 ODBYŁY SIĘ:

10-11 czerwca 2008 r. - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „WYKONYWANIE PRAC RATOWNICZYCH I PODWODNYCH W WODACH SKAŻONYCH I ZANIECZYSZCZONYCH

 

W dniach 15-16 maja 2008 r. - „BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI SUBSTANCJI TRUJĄCYCH I ZAKAŹNYCH”

(foto)

 

 

 

 

 

 

 

           
  Komenda Główna PSP