Oferty archiwalne

[17-12-2020] Stażysta w służbie przygotowawczej

[29-06-2020] Stażysta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym

[03-02-2020] (przeniesienie służbowe) Wydział Kwatermistrzowski

[04-12-2019] Kierowca - mechanik

[12-11-2019] Stażysta w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu:

[06-11-2019] Referent w Wydziale Finansowym

 Ogłoszenie o naborze kierowców [27.06.2019 r.]

Ogłoszenie o naborze kierowców [31.10.2018 r.]

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta w Wydziale Kształcenia Zawodowego


OGŁOSZENIE

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Protokół z I etapu naboru do służby przygotowawczej

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO NABORU DO SŁUŻBY

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

INFORMACJA - TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej do słuzby w Wydziale Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIE


Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Technik

OGŁOSZENIE

Komenda Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie poszukuje oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej do służby w Wydziale Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczka pomieszczeń biurowych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym:

Informacja z przeprowadzonego naboru do służby


Protokół z I etapu naboru do służby


OGŁOSZENIE


ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJOPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK 4 - WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z ZASADAMI NABORU DO SŁUŻBY


Ogłoszenie o naborze w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na stanowisko :

Starszego Specjalisty, funkcjonariusza w codziennym rozkładzie czasu służby, na zasadach przeniesienia służbowego w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, w Biurze Informatyki i Łączności


Ogłoszenie o naborze na stanowiska:

KONSERWATOR - pełny etat

POMOC KUCHENNA - pełny etat

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym

Protokół z II, III, IV Etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym


   Protokół z I etapu naboru do służby

   Ogłoszenie

   Zalacznik nr 1 - opis testów sprawnościowych

   Zalacznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności

   Zalacznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   Zalacznik nr 4 - wzór zaświadczenia lekarskiego do testów sprawnościowych

   Zalacznik nr 5 - oświadczenie o zapoznaniu z zasadami naboru do służby

  1. Ogłoszenieonaborze na stanowisko Technikds. żywienia.Wymiarczasu pracy:pełny etat
  2. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym
  3. Nabór do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów PSP na stanowisko STAŻYSTA w Wydziale Techniczno-Poligonowym SA PSP w Krakowie
  4. Protokół z I etapu naboru do służby w SAPSP w Krakowie na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym

  1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko STAŻYSTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM. Wymiar czasu pracy: pełny etat
  2. Protokół z I etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażystka w Wydziale Organizacyjnym
  3. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko w Wydziale Organizacyjnym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie