W dniu 10.01.2017 r. odbyły się wyjazdowe zajęcia „Koła nowych technologii” tym razem kadeci uczestniczący w tych zajęciach mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się oraz zwiedzenia mającego siedzibę w Krakowie laboratorium Motoroli, jest to największe tego typu miejsce na świecie. Po zapoznaniu się ze specyfiką działania ośrodka Motoroli w Krakowie oraz perspektywach rozwojowych, kadeci mieli możliwość zwiedzić laboratoria podczas ich normalnej pracy. Było to dla osób uczestniczących w tych zajęciach niezwykle doświadczenie, ogrom urządzeń jak i stopień ich zaawansowania robi wrażenie.
Osoby uczestniczące; kpt. Paweł Błaut, kadeci Mateusz Strach, Jan Wikalinski, Krystian Szot, Kamil Kazieczko, Paweł Krok.

Opracowanie i foto: kpt. P. Błaut

W dniu 05 stycznia 2017r.  w Komedzie Miejskiej PSP w Krakowie nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendą Miejską PSP w Krakowie.

Porozumienie podpisali st. bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz mł. bryg. Artur Nosek p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Podpisane porozumienie dot. praktyk kadetów II rocznika Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie jako pomocnicy oficera operacyjnego SKKM PSP w Krakowie.

W myśl podpisanego porozumienia od 7 lutego br. codziennie dwóch kadetów będzie pełniło służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.

W trakcie służby będą mogli zapoznać się z rolą oficera operacyjnego SKKM, jego zadaniami oraz będą mogli uczestniczyć w inspekcjach gotowości operacyjnej prowadzonymi przez oficera operacyjnego w podległych KM PSP w Krakowie JRG oraz jednostkom OSP z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Jednocześnie będą mogli zapoznać się z potencjałem ratowniczym poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych i jednostek OSP. Natomiast w przypadku wyjazdu do działań ratowniczo-gaśniczych oficera operacyjnego będą mogli przyjrzeć się w tzw. „realu” dowodzeniu na szczeblu taktycznym realizowanym przez oficera operacyjnego. Praktyki te są realizacją programu nauczania, który przewiduje, że absolwenci szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa posiadają kompetencje i kwalifikacje do zarządzania działaniami ratowniczymi na szczeblu taktycznym.

Spotkanie w sprawie podpisania porozumienia stało się także przyczynkiem do spotkania mł. bryg. Artur Nosek p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie z dwoma kadetami II rocznika, którzy w dniu 9 grudnia 2016r., mimo iż nie pełnili służby, jako pierwsi podjęli działania ratownicze w związku z zasłabnięciem starszego mężczyzny w bezpośredniej bliskości tj. w odległości ok. 100m od bram garażowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Mł. bryg. Artur Nosek p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wręczając list gratulacyjny oraz okolicznościowe wydanie książki dot. historii Krakowskiej Straży Pożarnej chciał podziękować tym młodym adeptom pożarnictwa za wzorową postawę, która w pełni odzwierciedla myśl przewodnią zawodu strażaka mówiącą o udzielaniu pomocy wszystkim potrzebującym oraz że strażakiem jest się zawsze i wszędzie. Ponadto pełniąc na co dzień służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, która zabezpiecza operacyjnie rejon dzielnicy Nowa Huta ich czyn wpisuje się w działalność Krakowskiej Straży Pożarnej.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że w spotkaniu wziął udział tylko jeden z kadetów kdt Makusek Tomasz, natomiast w związku z chorobą kdt Ostrowski Filip  list i publikacja została przekazana na ręce st. bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z prośba o wręczenie w terminie późniejszym.  

 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 

W dniu 17 grudnia 2016r. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut odebrał z rąk JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Złoty Medal Jana Pawła II.

Uroczystość wręczenia odbyła się w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 w dniu 17 grudnia 2016r. Medal jest wyróżnieniem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie za długoletnią współpracę z Archidiecezją Krakowską. Wielokrotnie Kadra i kadeci Szkoły wspierali działania Krakowskiej Kurii kierowane dla drugiego człowieka. Były to zabezpieczenia wizyt papieży z stolicy Małopolski: Benedykta XVI czy ostatnia wizyta Papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w roku bieżącym. Kadeci i Kadra wspiera działania Krakowskiej Caritas. Co roku kadeci naszej Szkoły wspólnie z JRG z terenu miasta Krakowa pomagają ustawić choinkę pod oknem papieskim na Franciszkańskiej 3. 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły aspirantów PSP w Krakowie.

W niedzielę 18 grudnia2016r. odbyła się na krakowskim Rynku kolejna już, największa w Polsce wigilia dla bezdomnych i potrzebujących.

Już tradycyjnie, jak co roku w jedną z kolejnych grudniowych sobót w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się Spotkanie Opłatkowe strażaków z Małopolski. W tym roku sobota ta wypadła w dniu 17 grudnia 2016r.

W dniu 16 grudnia 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się  Halowy Turniej Piłki Nożnej Kadry Szkół Pożarniczych o Puchar Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W dniach od 12 do 14 grudnia 2016r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się warsztaty tematyczne "Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zespołem".

W dniu 10 grudnia 2016r. kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka”.  

W dniach od 8 do 10 grudnia 2016r. w Lubachowie, w województwie dolnośląskim, zostały przeprowadzone Warsztaty na rzecz doskonalenia działań poszukiwawczo-ratowniczych jako procesu poprzez rozwój specjalistycznych umiejętności ratowników.

W dniu 9 grudnia 2016r. strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie udzielali pomocy w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W dniu 9 grudnia 2016r. do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszeniu o zasłabnięciu starszego mężczyzny w bezpośredniej bliskości, w odległości ok. 100m od bram garażowych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu, którego dowódcą był oficer posiadający również kwalifikacje ratownika medycznego okazało się, że w poblizu przychodni zdrowia zasłabł starszy mężczyzna. Wspólnie z zespołem  PRM podjęto działania związane z ratowaniem życia, które polegały m.in. na prowadzeniu pośredniego masażu serca i sztucznej wentylacji. Niestety mimo wytężonych wysiłków ratowników z PRM oraz KSRG mężczyzny nie udało się uratować.

Informacją można byłoby zakończyć powyższym opisem prowadzonych działań, gdyby w trakcie działań nie wyszły dodatkowe fakty. Otóż okazało się, że dwaj nasi kadeci z II rocznika, ze swojego pokoju na koszarach zauważyli, że na chodniku leży mężczyzna, który się nie rusza. Podejrzewając zasłabnięcie wybiegli z koszar i po dokonaniu rozpoznania stwierdzili, że konieczne jest wezwanie pomocy. Jeden z nich wykonał telefon na Pogotowie Ratunkowe w celu zadysponowania karetki, a drugi podjął czynności ratownicze m.in. prowadząc masaż serca. Po krótkiej zmianie, wykonali kolejny telefon tym razem do punktu alarmowego naszej JRG, wiedząc, że jest ona najbliżej położoną miejsca zdarzenia siedzibą służby ratowniczej, która  może wesprzeć ich w prowadzonych działaniach a jednocześnie pełniąc w niej na co dzień służbę wiedzieli, że są tam przeszkoleni ratownicy posiadający odpowiedni sprzęt.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu PRM jak i zastępów z JRG SA w dalszym ciągu brali udział w udzielaniu pomocy. Dodatkowo w udzielanie pomocy włączył się również kolejny nasz strażak, również m.in. ratownik medyczny, który udał się na miejsce zdarzenia słysząc tylko komunikat z radiowęzła.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że dla wielu z tych młodych adeptów sztuki pożarniczej było to pierwsze spotkanie ze śmiercią człowieka podczas prowadzonych przez siebie działań ratowniczych. To musi w nich, szczególnie że są na początku swojej drogi życiowej jako strażacy, budzić jak w każdym ratowniku pytanie – „Czy zrobiłem wszystko, żeby temu człowiekowi pomóc?” Jestem przekonany i pewny, że tak było. Dodatkowym elementem, na który zwrócili uwagę nasi ratownicy, czy to medyczni czy też ci pełniący  służbę jako strażacy jest bezsporny fakt udzielenia pierwszej pomocy, bez zastanowienia, na pewno z lękiem potęgowanym faktem, że byli sami bez swoich nauczycieli  ale jednocześnie z otwartą, myślącą głową, pamietając że najbliżej miejsca zdarzenia jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.            

A tak z kronikarskiego obowiązku kadetami tymi byli: kdt Makusek Tomasz i kdt Ostrowski Filip.

Opracował: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Foto: mł. bryg. A. Kufta – Dc-a JRG SA PSP w Krakowie. 

Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie będą przewodnikami osób niewidomych podczas rajdu rowerowego po Irlandii.
W czerwcu przyszłego roku  Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie będą przewodnikami osób niewidomych podczas rajdu rowerowego po Irlandii. Rajd jest organizowany przez Fundację Niewidomi Na Tandemach z Bolesławca wraz z Fundacją Auxilium z Bochni przy współpracy Szkoły Aspirantów Państwową Straży Pożarnej w Krakowie.


Pierwszym etapem planowanej wyprawy jest przejazd autokarem z Bochni do miejscowości Roscof we Francji, skąd uczestnicy przepłyną promem do Cork w Irlandii.
Następnie podzielą się na dwuosobowe zespoły, składające się z osoby niewidomej i przewodnika, aby dalej kontynuować podróż na tandemach.
Trzeci etap – powrót z Dublina do Krakowa – wieść będzie przez wody Morza Irlandzkiego, po dotarciu promem do Wielkiej Brytanii i przejechaniu autokarem jej terytorium – przez Kanał La Manche do Francji, a następnie przez Niemcy do Polski.


Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oprócz czysto turystycznego wątku rajdu jadą, by pomóc podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” z Bochni. Tak szczególny cel połączył strażaków ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Fundację NNT. Na trasę wyruszy 10 tandemów, każdym z nich kierować będzie strażak – oficer Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, tym razem występujący w roli pilota tandemu i osoba niewidoma wskazana przez Fundację Niewidomi Na Tandemach. Pilotami będą oficerowie pożarnictwa, którzy kiedyś czynnie brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a teraz uczą młodych adeptów pożarnictwa i działania na rzecz osób niewidomych wpisują się w sentencję „ Tyle jesteś wart, ile dajesz z siebie innym”
Należy tu zaznaczyć, że nie jest to pierwszy rajd rowerowy  w którym biorą udział kadeci i kadra Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. W latach wcześniejszych praktycznie co roku był organizowany wspólny rajd rowerowy i czas wrócić do tych form integracji.


Rajd został objęty Honorowym patronatem przez Czesława Langa, Lecha Piaseckiego i Ryszarda Szurkowskiego a działania kadry Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która poświęca swój prywatny czas wspiera  st. bryg. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie .


Link do wywiadu jakiego udzieli st. kpt. Rafał Czaja, który koordynuje działania ze strony Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie dla Radia Plus


Opracował: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie  na podstawie http://sport-raporty.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,cjf99p4aym.
Foto: archiwum SA PSP w Krakowie oraz http://sport-raporty.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,cjf99p4aym.

 

W dniach od 21 do 25 listopada 2016r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzona została pierwsza część egzaminu na tytuł instruktora ratownictwa wysokościowego ksrg.

 W dniach od 21 do 23 listopada 2016r. na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Nowym Sączu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi  specjalności  gruzowiskowej klasy I.


            W dniu 24 listopada 2016 roku w hali sportowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się turniej finałowy w ramach X Mistrzostw Województwa Małopolskiego PSP w Halowej Piłce Nożnej.

W dniu 24 listopada 2016 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się apel zorganizowany z okazji obchodów Święta Niepodległości. 

Miał on bardzo uroczysty charakter. Podczas uroczystości odbyło, wręczenie awansów  na wyższe stopnie służbowe oraz nagrodzenie wyróżnionych strażaków za szczególne poświęcenie podczas działań ratowniczo-gaśniczych  


W uroczystym apelu uczestniczyła kadra Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,  a także kadeci pierwszego i drugiego rocznika.

Awansami na wyższe stopnie służbowe zostali wyróżnieni: 

- na stopień mł. brygadiera – st. kpt. Robert Krakowski,  

- na stopień kapitana: mł. kpt. Marek Chwała oraz  mł. kpt. Artur Bartocha. 

Ponadto awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 44 kadetów.

Czterech kadetów otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe za szczególne poświęcenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w dniu 22 października 2016r. na os. Kazimierzowskim w Krakowie, gdzie podczas gaszenia pożaru ewakuowano z płonącego mieszkania dwie osoby z czego u jednej przeprowadzono skutecznie resuscytację  krążeniowo-oddechową, w wyniku której udało się przywrócić czynności życiowe.

Wyróżnieni kadeci to: st. sekc. kdt Radosław Knap, sekc. kdt Paweł Wagner, sekc. kdt Dominik Ryba, st. str. kdt Piotr Szczecki.

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

Foto: mł. bryg. A. Kufta, mł. bryg. W. Dela