W dniach od 8 do 10 grudnia 2016r. w Lubachowie, w województwie dolnośląskim, zostały przeprowadzone Warsztaty na rzecz doskonalenia działań poszukiwawczo-ratowniczych jako procesu poprzez rozwój specjalistycznych umiejętności ratowników.

W dniu 9 grudnia 2016r. strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie udzielali pomocy w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W dniu 9 grudnia 2016r. do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszeniu o zasłabnięciu starszego mężczyzny w bezpośredniej bliskości, w odległości ok. 100m od bram garażowych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu, którego dowódcą był oficer posiadający również kwalifikacje ratownika medycznego okazało się, że w poblizu przychodni zdrowia zasłabł starszy mężczyzna. Wspólnie z zespołem  PRM podjęto działania związane z ratowaniem życia, które polegały m.in. na prowadzeniu pośredniego masażu serca i sztucznej wentylacji. Niestety mimo wytężonych wysiłków ratowników z PRM oraz KSRG mężczyzny nie udało się uratować.

Informacją można byłoby zakończyć powyższym opisem prowadzonych działań, gdyby w trakcie działań nie wyszły dodatkowe fakty. Otóż okazało się, że dwaj nasi kadeci z II rocznika, ze swojego pokoju na koszarach zauważyli, że na chodniku leży mężczyzna, który się nie rusza. Podejrzewając zasłabnięcie wybiegli z koszar i po dokonaniu rozpoznania stwierdzili, że konieczne jest wezwanie pomocy. Jeden z nich wykonał telefon na Pogotowie Ratunkowe w celu zadysponowania karetki, a drugi podjął czynności ratownicze m.in. prowadząc masaż serca. Po krótkiej zmianie, wykonali kolejny telefon tym razem do punktu alarmowego naszej JRG, wiedząc, że jest ona najbliżej położoną miejsca zdarzenia siedzibą służby ratowniczej, która  może wesprzeć ich w prowadzonych działaniach a jednocześnie pełniąc w niej na co dzień służbę wiedzieli, że są tam przeszkoleni ratownicy posiadający odpowiedni sprzęt.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu PRM jak i zastępów z JRG SA w dalszym ciągu brali udział w udzielaniu pomocy. Dodatkowo w udzielanie pomocy włączył się również kolejny nasz strażak, również m.in. ratownik medyczny, który udał się na miejsce zdarzenia słysząc tylko komunikat z radiowęzła.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że dla wielu z tych młodych adeptów sztuki pożarniczej było to pierwsze spotkanie ze śmiercią człowieka podczas prowadzonych przez siebie działań ratowniczych. To musi w nich, szczególnie że są na początku swojej drogi życiowej jako strażacy, budzić jak w każdym ratowniku pytanie – „Czy zrobiłem wszystko, żeby temu człowiekowi pomóc?” Jestem przekonany i pewny, że tak było. Dodatkowym elementem, na który zwrócili uwagę nasi ratownicy, czy to medyczni czy też ci pełniący  służbę jako strażacy jest bezsporny fakt udzielenia pierwszej pomocy, bez zastanowienia, na pewno z lękiem potęgowanym faktem, że byli sami bez swoich nauczycieli  ale jednocześnie z otwartą, myślącą głową, pamietając że najbliżej miejsca zdarzenia jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.            

A tak z kronikarskiego obowiązku kadetami tymi byli: kdt Makusek Tomasz i kdt Ostrowski Filip.

Opracował: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Foto: mł. bryg. A. Kufta – Dc-a JRG SA PSP w Krakowie. 

Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie będą przewodnikami osób niewidomych podczas rajdu rowerowego po Irlandii.
W czerwcu przyszłego roku  Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie będą przewodnikami osób niewidomych podczas rajdu rowerowego po Irlandii. Rajd jest organizowany przez Fundację Niewidomi Na Tandemach z Bolesławca wraz z Fundacją Auxilium z Bochni przy współpracy Szkoły Aspirantów Państwową Straży Pożarnej w Krakowie.


Pierwszym etapem planowanej wyprawy jest przejazd autokarem z Bochni do miejscowości Roscof we Francji, skąd uczestnicy przepłyną promem do Cork w Irlandii.
Następnie podzielą się na dwuosobowe zespoły, składające się z osoby niewidomej i przewodnika, aby dalej kontynuować podróż na tandemach.
Trzeci etap – powrót z Dublina do Krakowa – wieść będzie przez wody Morza Irlandzkiego, po dotarciu promem do Wielkiej Brytanii i przejechaniu autokarem jej terytorium – przez Kanał La Manche do Francji, a następnie przez Niemcy do Polski.


Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oprócz czysto turystycznego wątku rajdu jadą, by pomóc podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” z Bochni. Tak szczególny cel połączył strażaków ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Fundację NNT. Na trasę wyruszy 10 tandemów, każdym z nich kierować będzie strażak – oficer Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, tym razem występujący w roli pilota tandemu i osoba niewidoma wskazana przez Fundację Niewidomi Na Tandemach. Pilotami będą oficerowie pożarnictwa, którzy kiedyś czynnie brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a teraz uczą młodych adeptów pożarnictwa i działania na rzecz osób niewidomych wpisują się w sentencję „ Tyle jesteś wart, ile dajesz z siebie innym”
Należy tu zaznaczyć, że nie jest to pierwszy rajd rowerowy  w którym biorą udział kadeci i kadra Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. W latach wcześniejszych praktycznie co roku był organizowany wspólny rajd rowerowy i czas wrócić do tych form integracji.


Rajd został objęty Honorowym patronatem przez Czesława Langa, Lecha Piaseckiego i Ryszarda Szurkowskiego a działania kadry Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która poświęca swój prywatny czas wspiera  st. bryg. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie .


Link do wywiadu jakiego udzieli st. kpt. Rafał Czaja, który koordynuje działania ze strony Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie dla Radia Plus


Opracował: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie  na podstawie http://sport-raporty.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,cjf99p4aym.
Foto: archiwum SA PSP w Krakowie oraz http://sport-raporty.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,cjf99p4aym.

 

W dniach od 21 do 25 listopada 2016r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzona została pierwsza część egzaminu na tytuł instruktora ratownictwa wysokościowego ksrg.

 W dniach od 21 do 23 listopada 2016r. na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Nowym Sączu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi  specjalności  gruzowiskowej klasy I.


            W dniu 24 listopada 2016 roku w hali sportowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się turniej finałowy w ramach X Mistrzostw Województwa Małopolskiego PSP w Halowej Piłce Nożnej.

W dniu 24 listopada 2016 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się apel zorganizowany z okazji obchodów Święta Niepodległości. 

Miał on bardzo uroczysty charakter. Podczas uroczystości odbyło, wręczenie awansów  na wyższe stopnie służbowe oraz nagrodzenie wyróżnionych strażaków za szczególne poświęcenie podczas działań ratowniczo-gaśniczych  


W uroczystym apelu uczestniczyła kadra Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,  a także kadeci pierwszego i drugiego rocznika.

Awansami na wyższe stopnie służbowe zostali wyróżnieni: 

- na stopień mł. brygadiera – st. kpt. Robert Krakowski,  

- na stopień kapitana: mł. kpt. Marek Chwała oraz  mł. kpt. Artur Bartocha. 

Ponadto awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 44 kadetów.

Czterech kadetów otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe za szczególne poświęcenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w dniu 22 października 2016r. na os. Kazimierzowskim w Krakowie, gdzie podczas gaszenia pożaru ewakuowano z płonącego mieszkania dwie osoby z czego u jednej przeprowadzono skutecznie resuscytację  krążeniowo-oddechową, w wyniku której udało się przywrócić czynności życiowe.

Wyróżnieni kadeci to: st. sekc. kdt Radosław Knap, sekc. kdt Paweł Wagner, sekc. kdt Dominik Ryba, st. str. kdt Piotr Szczecki.

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

Foto: mł. bryg. A. Kufta, mł. bryg. W. Dela 

W dniach 14-18 listopada br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, po raz drugi w Polsce, zostało przeprowadzone  „Szkolenie przewodników psów ratowniczych”.

W dniu 19 listopada 2016r. w ramach zajęć doskonalenia zawodowego JRG SA PSP w Krakowie dokonano sprawdzenia przygotowania Kompani Szkolnej „Kraków” Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG  do prowadzenie zabezpieczenia logistycznego długotrwałych działań ratowniczych.

W dniu 15 listopada w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych „Elementy oceny zagrożenia wybuchem w projektowaniu”.

W dniach 16-17 listopada 2016 roku w Wójtowie, pod Olsztynem zostały przeprowadzone warsztaty ratownicze „WÓJT-16”. Celem warsztatów było zapoznanie strażaków z zasadami prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia katastrof budowlanych.

W dniach 7-9.11.2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu zostały przeprowadzone warsztaty metodyczno – tematyczne „Organizacja szkoleń z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym”.

W dniu 19.11.2016 opiekunowie „Koła nowych technologii” działającego w Szkole Aspirantów w Krakowie uczestniczyli w praktycznych zajęciach doskonalących które odbyły się na terenie powiatu myślenickiego.

W dniu 18 listopada 2016r. na hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbył się kolejny już Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Pożarniczych o Puchar Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendą Miejską PSP w Krakowie zorganizował kolejną już IX edycję konkursu wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.