List Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji Małopolski Urząd Wojewódzki i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przygotowali specjalne wydarzenia dla uczniów krakowskich szkół oraz osób starszych.

W dniu 14 lutego 2017r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się egzamin końcowy na kwalifikacyjnym kursie zawodowym obejmującym efekty kształcenia w kwalifikacji Z.22 – wykonywanie działań ratowniczych.

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 31 stycznia 2017r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się odprawa roczna egzaminatorów i organizatorów egzaminów przewodników psówratowniczych podsumowująca rok  2016.

W dniach 27-29 stycznia 2017 roku Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz zorganizowała „II Zimowe Manewry Grup Poszukiwawczych Bukowiec-Jamna 2017”. W manewrach udział brali również pracownicy Wydziału Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie.

Mł. bryg. Chomoncik wygłosił wykład nt. hipotermii, a następnie w trakcie zajęć nocnych (pt./sob.) i dziennych (sob.) 4 funkcjonariuszy WSSGR prowadziło i nadzorowało zajęcia z zakresu ewakuacji poszkodowanych z miejsc trudnodostępnych, pierwszej pomocy osobom pod którymi załamał się lód, a także przepraw z wykorzystaniem technik linowych.

Więcej informacji nt. manewrów na stronie organizatora: https://www.facebook.com/GRSNowySacz/

Tekst: mł.kpt. A. Piętka

Zdjęcia: GRS OSP Nowy Sącz, OSP Szczecin, Dawid Żabiński

 

lod1

lod2

 

noc1

 

noc2

 

tyrolka1

 

tyrolka2

 

wyklad

W dniach 23-27 stycznia 2017 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się pierwsze w tym roku „Szkolenie z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju”.
W szkoleniu uczestniczyło 10 osób - członków modułów ratowniczych  Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych do działań międzynarodowych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności UE przy zwalczaniu pożarów lasów (GFFFV - Ground Forest FireFighting using Vehicles), usuwaniu skutków powodzi (HCP - High Capacity Pumping), prowadzeniu działań poszukiwawczo-ratowniczych (USAR - Urban Search and Rescue), zwalczaniu zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych (CBRN).
Uczestnicy szkolenia, reprezentujący woj. zachodniopomorskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie zostali zaznajomieni ze specyfiką przygotowań do prowadzenia działań ratowniczych poza granicami kraju, ze szczególnym naciskiem na kraje położone w bliskim sąsiedztwie Polski. Zajęcia realizowane były w formie wykładów teoretycznych, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w grupach. Całość zwieńczyły całodzienne ćwiczenia praktyczne sprawdzające nabyte umiejętności.

Opracowanie: kpt. Dariusz Ruchała
zdj.: Krzysztof Gniady

 DSC0523

 DSC0502

 DSC0467

DSCF9849

Tendencje rozwojowe w zwalczaniu pożarów

30-31 maja 2017, KRAKÓW

                             

Konferencja jest organizowana przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie,

Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

i Techmo sp. z o.o.

Konferencja skierowana jest do osób:

  • zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zwalczaniu pożarów,
  • odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe obiektów,
  • przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem technik zwalczania pożarów.

Sesje będą prowadzone w obiektach Szkoły Aspirantów w Krakowie oś. Zgody 18  oraz na terenie bazy poligonowej w Kościelcu k/Proszowic.

Ważne daty

Zgłaszanie referatów: do 10 kwietnia 2017

Potwierdzenie przyjęcia referatu: 25 kwietnia 2017

Wersje referatów gotowe do druku: do 8 maja 2017

Rejestracja uczestnictwa w konferencji: do 19 maja 2017

Opłata konferencyjna: 200 zł

Komitet organizacyjny

-        st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta – Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – PRZEWODNICZĄCY

-        st. bryg. dr inż. Robert Wolański – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie – zastępca przewodniczącego

-        dr inż. Bartosz Ziółko – Akademia Górniczo Hutnicza

-        mgr inż. Szymon Pałka – TECHMO

-        mgr inż. Tomasz Pędzimąż - TECHMO

-        bryg. mgr inż. Paweł Pruś  – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        mł. bryg. mgr inż. Tomasz Janecki – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Wójcik - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        st. kpt. mgr inż. Marcin Szewerniak – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        kpt. mgr inż. Michał Mzyk - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        mł. kpt. mgr inż. Artur Luzar - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        mł. kpt. Michał Kuczera - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        Justyna Pac - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

 

Komitet naukowy

-        st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – PRZEWODNICZĄCY

-        prof. dr inż. hab. Mariusz Ziółko – Akademia Górniczo - Hutnicza – zastępca przewodniczącego

-        prof. dr inż. hab. Wiesław Barnat – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

-        dr inż. Bartosz Ziółko – Akademia Górniczo - Hutnicza

-        dr inż. Jakub Gałka – Akademia Górniczo - Hutnicza

-        mgr inż. Łukasz Hacura – Anshar Studios S.A.

-        prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

-        dr inż. st. kpt. Paweł Ogrodnik – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

-        mł. bryg. dr inż. Bernard Król – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

-        prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski – Politechnika Warszawska

-        dr hab. Jarosław Prońko – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-        dr Renata Staśko – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

-        dr Jan Giełżecki – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

-        st. bryg. dr inż. Robert Wolański - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        st. kpt. dr Piotr Sowizdraniuk -  Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        dr inż. Beata Brzychczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

-        prof. dr hab. Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski

 

Informacje dla autorów

Publikacja powstanie w wyniku składania nadesłanych artykułów. Do recenzji prosimy przesyłać pliki w formacie pdf na adres ziolko@agh.edu.pl

Poniżej zamieszczamy pliki, potrzebne do zredagowania referatu. Pliki zostały przygotowane w Word for Windows. Zawierają informacje jak redagować referat i spełniają wymagane kryteria składu, dlatego sugerujemy wykorzystać je jako formatki:

Zaakceptowane referaty będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Po konferencji, rozszerzone referaty można będzie opublikować w czasopiśmie Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443. Czasopismo to znajduje się na liście MNiSW.

Na prezentacje referatów przewidywane jest po 20 minut.

 

W dniach 17-20 stycznia 2017 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu przeprowadzone zostało Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

W dniu 13.01.2017r. w hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbył się XI Noworoczny Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa.

Date: 30-31 May 2017, Krakow, Poland

PLAKAT web

The conference is organized by:

-          Fire Service Collage in Krakow,

-          AGH University of Science and Technology in Krakow

-          Techmo

The conference is addressed to the people:

• interested in using modern techniques in fighting fires,

• responsible for the fire safety facilities,

• representatives of government and non-governmental organizations responsible for tasks related to the development of techniques for fighting fires.

Sessions will be conducted in facilities of School of Fire Service Collage in Krakow and Kościelec near Proszowice.

Submitted articles will be published in the conference proceedings. Please submit paper proposals in PDF format to the address ziolko@agh.edu.pl.

Please find the files needed to compile the paper below. Files have been prepared in Word for Windows. They contain information on how to edit the paper and meet the required criteria of edition. We suggest using them as a template:

•  pdf version of the editing description,

•  file styl_word22.doc.

Accepted papers will be published in the conference proceedings. After the conference, extended versions will be considered to publish in the journal Safety & Fire Technique, ISSN 1895-8443. For the presentation of paper is planned 20 minutes.

Important dates:

Paper submission deadline 10 April 2017

Paper notification of acceptance 25 April 2017

Camera-ready paper due 8 May 2017

Registration deadline 19 May 2017

Conference in Krakow 30-31 May 2017

Conference fee 50 Euro

W dniach 10-13 stycznia 2017r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się końcowy etap egzaminu na tytuł instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG.

W dniu 10.01.2017 r. odbyły się wyjazdowe zajęcia „Koła nowych technologii” tym razem kadeci uczestniczący w tych zajęciach mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się oraz zwiedzenia mającego siedzibę w Krakowie laboratorium Motoroli, jest to największe tego typu miejsce na świecie. Po zapoznaniu się ze specyfiką działania ośrodka Motoroli w Krakowie oraz perspektywach rozwojowych, kadeci mieli możliwość zwiedzić laboratoria podczas ich normalnej pracy. Było to dla osób uczestniczących w tych zajęciach niezwykle doświadczenie, ogrom urządzeń jak i stopień ich zaawansowania robi wrażenie.
Osoby uczestniczące; kpt. Paweł Błaut, kadeci Mateusz Strach, Jan Wikalinski, Krystian Szot, Kamil Kazieczko, Paweł Krok.

Opracowanie i foto: kpt. P. Błaut

W dniu 05 stycznia 2017r.  w Komedzie Miejskiej PSP w Krakowie nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendą Miejską PSP w Krakowie.

Porozumienie podpisali st. bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz mł. bryg. Artur Nosek p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Podpisane porozumienie dot. praktyk kadetów II rocznika Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie jako pomocnicy oficera operacyjnego SKKM PSP w Krakowie.

W myśl podpisanego porozumienia od 7 lutego br. codziennie dwóch kadetów będzie pełniło służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.

W trakcie służby będą mogli zapoznać się z rolą oficera operacyjnego SKKM, jego zadaniami oraz będą mogli uczestniczyć w inspekcjach gotowości operacyjnej prowadzonymi przez oficera operacyjnego w podległych KM PSP w Krakowie JRG oraz jednostkom OSP z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Jednocześnie będą mogli zapoznać się z potencjałem ratowniczym poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych i jednostek OSP. Natomiast w przypadku wyjazdu do działań ratowniczo-gaśniczych oficera operacyjnego będą mogli przyjrzeć się w tzw. „realu” dowodzeniu na szczeblu taktycznym realizowanym przez oficera operacyjnego. Praktyki te są realizacją programu nauczania, który przewiduje, że absolwenci szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa posiadają kompetencje i kwalifikacje do zarządzania działaniami ratowniczymi na szczeblu taktycznym.

Spotkanie w sprawie podpisania porozumienia stało się także przyczynkiem do spotkania mł. bryg. Artur Nosek p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie z dwoma kadetami II rocznika, którzy w dniu 9 grudnia 2016r., mimo iż nie pełnili służby, jako pierwsi podjęli działania ratownicze w związku z zasłabnięciem starszego mężczyzny w bezpośredniej bliskości tj. w odległości ok. 100m od bram garażowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Mł. bryg. Artur Nosek p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wręczając list gratulacyjny oraz okolicznościowe wydanie książki dot. historii Krakowskiej Straży Pożarnej chciał podziękować tym młodym adeptom pożarnictwa za wzorową postawę, która w pełni odzwierciedla myśl przewodnią zawodu strażaka mówiącą o udzielaniu pomocy wszystkim potrzebującym oraz że strażakiem jest się zawsze i wszędzie. Ponadto pełniąc na co dzień służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, która zabezpiecza operacyjnie rejon dzielnicy Nowa Huta ich czyn wpisuje się w działalność Krakowskiej Straży Pożarnej.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że w spotkaniu wziął udział tylko jeden z kadetów kdt Makusek Tomasz, natomiast w związku z chorobą kdt Ostrowski Filip  list i publikacja została przekazana na ręce st. bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z prośba o wręczenie w terminie późniejszym.  

 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie