86 słuchaczy Turnusu XXIII Dziennego Studium Aspirantów SA PSP w Krakowie od przeszło dwóch tygodni przechodzi przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej na poligonie w Kościelcu. Ma ono na celu wyszkolić i nauczyć przyszłych kadetów podstaw strażackiego rzemiosła. Bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna realizuje powierzone im zadania.

W dniu 2 września br. 81 szczęśliwców, którym udało się przejść pozytywnie proces tegorocznej rekrutacji pojawiło się w murach Krakowskiej Szkoły Aspirantów. Po odbyciu wstępnego szkolenia z zakresu BHP słuchacze oddali w depozyt ubrania cywilne i zostali umundurowani. Następnie wyjechali na szkolny poligon do miejscowości Kościelec, gdzie przez najbliższe sześć tygodni będą odbywać przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W dniach 28-30 sierpnia na terenie poligonu w miejscowości Kościelec odbyły się warsztaty tematyczne adresowane do kadry dydaktycznej Ośrodków Szkolenia Komend Wojewódzkich PSP będących pod nadzorem dydaktycznym Szkoły.

W warsztatach wzięli udział również pracownicy szkoły. W ramach warsztatów swoje produkty prezentowały zaproszone firmy ‘LUBAWA SA”, Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego BMF, SUNDOR , Dräger oraz Medline.

Z dorobkiem czterech medali powrócił z XV Mistrzostw Świata Policjantów i Strażaków

(World Police and Fire Games) w Belfaście – Irlandia PN. reprezentant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. w st. spocz. Tomasz Kowalski. 
W ciągu pięciu dni zmagań lekkoatletów na stadionie im. Mary Peters uzyskał następujące osiągnięcia:  w biegach na 100m i 400m zajął III  miejsce zdobywając brązowe medale, 
a na dystansie 200m i w sztafecie 4 x 400m wspólnie z reprezentantami USA – zajął II – gie miejsca zdobywając kolejne srebrne medale.

W dniach 3-5 lipca br. reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP  Krakowiewzięła udział w jubileuszowych Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym, które zostały rozegrane na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W dniach 5 - 7 sierpnia w miejscowości Olszyna w powiecie lubańskim w woj. Dolnośląskim pracowała druga zmiana Szkolnej Kompanii Wielozadaniowej w ramach COO. Działania polegały na usuwaniu skutków podtopień, przede wszystkim w budynkach mieszkańców: wynoszenie wyposażenia, przygotowanie pomieszczeń do osuszania, usuwanie zanieczyszczeń przyniesionych przez wodę, a także przywracaniu możliwości dojazdu do gospodarstw domowych. Prowadzono również wiele prac rozbiórkowych.

Od godz. 12:00 1 sierpnia do godz. 16:00 3 sierpnia Szkolna Kompania Wielozadaniowa w ramach COO KSRG brała udział w usuwaniu skutków nagłych opadów atmosferycznych na terenie gminy Olszyna w powiecie lubańskim.

Zmagania rozpoczął egzamin sprawnościowy, który odbywał się na stadionie Akademiii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Do egzaminu sprawnościowego przystąpiło 567 osób. Do pokonania były trzy konkurencje: bieg na 50 m, podciąganie na drążku oraz bieg na 1000 m.

415 kandydatów, którzy przeszli test sprawnosci fizycznej, przystąpiło w dniu 10 lipca do testu teoretycznego. Jak co roku test z fizyki i chemii zadecydował o ilości uzyskanych przez każego kandydata punktów.

Za tydzień sprawdzian z pływania! 
Sprawdzianowi zostanie poddanych pierwszych 100 kandydatów z listy rankinigowej.

96 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów oraz 138 absolwentów Zaocznego Studium Aspirantów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie było bohaterami uroczystego apelu, który odbył się 1 lipca 2013 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. W samo południe, tuż po wysłuchaniu Hejnału Mariackiego rozpoczęła się kolejna już krakowska promocja. Promocję poprzedziła msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Absolwentów na stopień młodszego aspiranta, w imieniu ministra spraw wewnętrznych, promował komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

W dniu 19 czerwca Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes zorganizowała wernisaż wystawy malarstwa Marcina Wierzbińskiego, pt. "Mój przyjaciel strażak".

W dniach 08-12 czerwca 2013 gościliśmy w naszej szkole światowej sławy specjalistów w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Od dnia 10 czerwca b.r. Kompania Wielozadaniowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG prowadzi działania przeciwpowodziowe w Proszowicach oraz powiecie proszowickim.

Działania polegają na usuwaniu skutków podstopień,