W dniach 12-14 czerwca 2018 roku, wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Łodzi, przeprowadzone zostały ogólnopolskie warsztaty tematyczne "Ratownictwo medyczne realizowane w ramach ratownictwa wysokościowego". Warsztaty zrealizowano na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Sieradzu.

Kadrę dydaktyczną stanowili starsi instruktorzy oraz instruktorzy ratownictwa wysokościowego KSRG oraz kadra szkoleniowa ratownictwa medycznego KW PSP w Łodzi.

Adresatem przedsięwzięcia byli dowódcy i zastępcy dowódców Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z terenu całego kraju.

Tematyka warsztatów obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne realizowane na obiektach typu: kratownica, dach, studnia oraz kamieniołom / kopalnia odkrywkowa.

W warsztatach uczestniczyło 35 osób.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. M. Przybyłowski, bryg. T. Traciłowski


Po raz kolejny Szkoła Aspirantów w Krakowie udowodniła, że posiada najlepiej w Polsce biegających po schodach w pełnym oporządzeniu strażaków. W rozegranych 9 czerwca 2018 roku II. Mistrzostwach Polski  Strażaków „Wieżowiec 2018” kadeci zdobyli grad medali. Tym razem celem zawodników było pokonanie w rocie (dwuosobowym zespole) w jak najkrótszym czasie 30 piętrowej trasy na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Najszybciej udało się tego dokonać pierwszemu zespołowi SAPSP w składzie: st. str. kdt Maciej Bielawiec i sek. kdt Konrad Dziedzic.  Jako jedyni złamali oni granicę 5 minut, ustanawiając tym samym nowy rekord trasy i zwyciężając w obu kategoriach: open oraz PSP.
Z brązowymi medalami w kategorii open wrócił do Krakowa drugi reprezentujący naszą Szkołę zespół w składzie: st. str. kdt Michal Oleksy i str. kdt Jarosław Jarosz, a osiągnięty wynik pozwolił im na zdobycie tytułu  vice-Mistrzów Polski w kategorii PSP. Zwycięskie zespoły kadetów rozdzieliła drużyna za wschodniej granicy - Mińsk Tandem (Białoruś).
Wysokie 5 oraz 6 miejsce spośród 55 drużyn zajęła także trzecia drużyna SAPSP w składzie: str. kdt Hubert Źrebiec i sekc. kdt Wojciech Rzepka.

- kategoria OPEN:
1. SA PSP KRAKÓW 1 Konrad Dziedzic i Maciej Bielawiec czas 04:51.5
2. Mińsk Tandem (Białoruś) Siarhei Sychou i Dimitry Pashik czas 05:00.9
3. SA PSP KRAKÓW 2 Michał Oleksy i Jaroslaw Jarosz czas 05:15.3
6. SA PSP KRAKÓW 3 Wojciech Rzepka i Hubert Źrebiec czas 05:47.8

- kategoria PSP:
1. SA PSP KRAKÓW 1 Konrad Dziedzic i Maciej Bielawiec czas 04:51.5
2. SA PSP KRAKÓW 2 Michał Oleksy i Jaroslaw Jarosz czas 05:15.3
3. SGSP Mateusz Drozda i Mateusz Kurek czas 05:20.2
5. SA PSP KRAKÓW 3 Wojciech Rzepka i Hubert Źrebiec czas 05:47.8


Po powrocie do Krakowa z uczestnikami Mistrzostw spotkali się: st.bryg. Krzysztof Kociołek, p.o. Komendant Szkoły oraz st.kpt. Rafał Czaja – zastępca naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Należy zauważyć, że sukcesy naszych zawodników nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez zaangażowania, ogromu pracy i serca włożonego w przygotowania i opiekę nad zawodnikami mł.ogn. Krzystofa Nosala.
Wszystkim uczestnikom i trenerowi gratulujemy osiągniętych sukcesów oraz dziękujemy za trud treningów, startów oraz promocję naszej Szkoły w międzynarodowej społeczności.


Opracowanie: kdt Maciej Bielawiec
Zdjęcia: kdt Adrian Socha
       

 

W obszarze ratownictwa wodnego od kilkunastu lat wyodrębniono specyfikę działań ratowniczych na wodach szybkopłynących, gdzie zagrożenia wynikają z masy i dynamiki płynącej wody, a powstają szczególnie w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz w warunkach powodzi błyskawicznej.

Zakres ratownictwa na wodach szybkopłynących od 2002 roku realizowany jest w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, szczególnie w formie szkoleń specjalistycznych realizowanych w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu.

W ramach współpracy z Centrum Szkolenia Straży Pożarnej Republiki Czeskiej w Frydku – Mistku (Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Frýdek-Místek), SA PSP w Krakowie otrzymała zaproszenie do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Ratownictwo na wodach szybkopłynących”

Czeska Straż Pożarna bardzo mocno zaangażowała się w tym obszarze ratownictwa głównie z uwagi na ilość występujących zdarzeń i wypadków na rzekach górskich. W Republice Czeskiej jest to bardzo popularny rodzaj spędzania wolnego czasu oraz jedna z ulubionych dyscyplin sportowych. Dodatkowo charakterystyczne jest posiadanie bogatego zaplecza w postaci dużej ilości sztucznych torów kajakarstwa górskiego.

W szkoleniu, które odbyło się w dniach 4 – 8 czerwca 2018 roku, uczestniczyło sześciu pracowników Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się Ośrodku Szkolenia w Borovanach, natomiast ćwiczenia prowadzono były na torze kajakowym w Czeskich Budziejowicach.

Wysoka wartość merytoryczna szkolenia oraz duża wiedza i doświadczenie instruktorów prowadzących szkolenie zrobiła ogromne wrażenie na naszych strażakach i na pewno wpłynie na poszerzenie kompetencji i umiejętności w zakresie prowadzenia działań ratowniczych na wodach szybkopłynących. Szczególnie istotnym elementem, któremu poświęcono znaczący czas szkolenia, było wykorzystaniu pontonów w prowadzeniu działań ratowniczych. Jest to zakres w taktyce ratowniczej, który od pewnego czasu próbujemy wdrożyć także w naszej metodyce szkoleniowej.

Udział w przedmiotowym szkoleniu pozwoli przede wszystkim na przeniesienie zdobytej wiedzy na proces kształcenia i doskonalenia zawodowego w obszarze ratownictwa na wodach szybkopłynących realizowanych przez naszą jednostkę na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Szczególne podziękowania i wdzięczność za zaproszenie, organizację pobytu, przekazaną wiedzę, niesamowite wrażenia oraz wspaniałą atmosferę w czasie szkolenia pragniemy przekazać kolegom strażakom z Czech, a w szczególności kpt. Ing. Radkowi Volnemu, który był opiekunem grupy oraz instruktorom z ŠVZ HZS ČR z Frydka Mistka -- plk. Ing. Jirzemu Rowskiemu, mjr. Ing. Tomásowi Kulčák, kpt. Mgr. Jakubowi Krček.

Sporządził: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta, plk. Ing. Jirzi Rowski, mjr. Ing. Tomás Kulčák

W dniach 7-9 czerwca na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego odbyła się "Droniada 2018: Poligon Systemów Bezzałogowych". Już po raz trzeci Szkoła Aspirantów miała przyjemność współorganizować to wydarzenie. Jego głównym celem były testy przygotowanych przez koła naukowe uczelni technicznych z terenu całego kraju latających systemów bezzałogowych, czyli tzw. dronów, w kontekście ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa obszarów takich jak: inspekcja infrastruktury liniowej oraz implementacja elementów funkcjonalnych przestrzeni U-Space na potrzeby m.in. ratownictwa.

 

Zdjęcia: kdt. Jonasz Mermer
Opracował: kpt. Artur Luzar

Miesiąc czerwiec obfituje w szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 8 czerwca 2018 roku zakończyło się jedno z nich, podczas którego uczestnicy aktualizowali swoje uprawnienia. Szkolenie trwało trzy dni, a rozpoczął je p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek. Tradycyjnie zajęcia odbywały się na poligonie w Kościelcu, gdzie uczestnicy podejmowali próby gaszenia różnych grup pożarów, a następnie utrwalali swoją wiedzę teoretyczną. Szkolenie zakończono egzaminem i wręczeniem zaświadczeń.
 


Opracowanie: bryg. Tomasz Janecki
Zdjęcia: asp. Piotr Łach, bryg. Tomasz Janecki

 

 

 

 

 

W dniach 7-8 czerwca 2018 roku w naszej Szkole odbyło się spotkanie robocze, którego celem było ujednolicenie procesu naboru do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa. Uczestniczyły w nim osoby odpowiadające w poszczególnych szkołach za organizację procesu naboru, głównie pracownicy wydziałów właściwych dla prowadzenia kształcenia zawodowego. Wszystkich przybyłych powitał p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek, a rolę gospodarzy pełnili mł.bryg. Marin Szewerniak i st.kpt. Rafał Czaja.

Konieczność organizowania spotkań dotyczących rekrutacji do służby kandydackiej wynika z chęci ujednolicenia całości procesu naboru oraz podyktowana jest znacznie zmieniającymi się w tym roku zasadami rekrutacji. Uczestnicy spotkania pracowali między innymi nad unifikacją dokumentacji, w tym: druków pism wysyłanych do kandydatów, zestawień zawierających wyniki poszczególnych prób sprawnościowych, stosownych protokołów, wykazów osobowych, zestawień tabelarycznych i rankingów oraz wzorem skierowania na badania do właściwej komisji lekarskiej podległej MSWiA.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W dniach 5-6 czerwca 2018 roku w naszej Szkole odbywał się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. Przystąpili do niego zarówno kadeci XXVI Turnusu kształcenia dziennego, jak i słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – łącznie 266 osób w pierwszym dniu i 281 w dniu drugim.

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2017 roku, pierwszy dzień egzaminów przeznaczony został na część pisemną, składającą się z zadań testowych, natomiast drugi na część praktyczną polegającą na projektowaniu prowadzenia działań ratowniczych.

Wszystkim przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia i cierpliwości w oczekiwaniu na ogłoszenie jedynie pozytywnych wyników, które nastąpić ma już 22 czerwca br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Od 2016 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie znajduje się na wyposażeniu sprzęt specjalistyczny z obszaru ratownictwa medycznego, który pozwala na utworzenie Komponentu Medycznego PSP. Wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie i ratownikami medycznymi z terenu województwa małopolskiego został on rozwinięty podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku. Podczas całego tygodnia funkcjonowania udzielił on pomocy 388 osobom z prawie 40 państw.

W ramach sprawdzenia gotowości operacyjnej, w dniach 29 – 30 maja 2018 roku na terenie poligonu szkoleniowego Wydziału Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, przeprowadzono ćwiczenia Komponentu Medycznego PSP. Współorganizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie.

W przygotowanym scenariuszu założono wystąpienie zdarzenia masowego wskutek zderzenia szynobusu z autobusem komunikacji miejskiej. Służby ratownicze koordynujące działania, w związku z ograniczoną wydolnością systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także dużej liczby poszkodowanych, zadysponowały na miejsce zdarzenia Komponent Medyczny. Jego zadaniem było przejęcie poszkodowanych ewakuowanych ze strefy zagrożenia, udzielenie pomocy w ramach medycznych czynności ratunkowych oraz opieka nad poszkodowanymi do czasy przetransportowania ich do szpitali.

Do działania Komponentu Medycznego PSP zadysponowano:

-        Zespół dowodzenia z SA PSP Kraków,

-        Ratowników medycznych z obszar województwa małopolskiego (KM PSP Kraków, KM PSP Tarnów, KP PSP Brzesko, KP PSP Miechów),

-        SLRmed z obsadą dwóch ratowników medycznych z OSP Chrzanów,

-        Kontener Medyczny KoMed ,

-        Zespół zabezpieczenia logistycznego z kontenerem logistycznym, którego obsadę stanowili kadeci I rocznika SA PSP w Krakowie.

Głównymi celami ćwiczeń było:

-        Sprawdzenie gotowości operacyjnej Komponentu Medycznego PSP (KOMED PSP) z SA PSP w Krakowie wraz z Małopolską Grupą Ratownictwa Medycznego (MGRM),

-        Sprawdzenie procesu alarmowania,

-        Rozwinięcie bojowe KOMED PSP i prowadzenie działań w obszarze ratownictwa medycznego przez okres 24 godzin,

-        Sprawdzenie możliwości zabezpieczenia logistycznego działań KOMED PSP przez okres 24 godzin.

Ćwiczenia zrealizowano przy udziale Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, który udostępnił sprzęt symulacji medycznej oraz skierował do ćwiczeń studentów II roku ratownictwa medycznego, którzy w założeniu ćwiczenia działali w komponencie jako współdziałające siły Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dodatkowo przygotowali pozoracje i stanowili pozorantów osób poszkodowanych.

 

 

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

W tym roku Dzień Dziecka był dla dzieci pracowników krakowskiej Szkoły wyjątkowo długi. 1 czerwca nasi milusińscy zapewne obchodzili swoje święto w gronie rodzinnym, zaś w sobotę 2 czerwca p.o. Komendant SA PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek wraz z Zastępcą st. kpt. Markiem Chwałą zaprosili dzieci pracowników na specjalnie przygotowany dla nich strażacki dzień dziecka. Punktualnie o godz. 10. plac wewnętrzny Szkoły zaczął wypełniać się niecodziennymi gośćmi. Pomimo różnego przedziału wiekowego – od 0 do kilkunastu lat – wszystkie dzieci łączył uśmiech na twarzy oraz ciekawość czekających na nie licznych atrakcji. A niewątpliwie tych ostatnich nie brakowało. Organizatorzy bowiem tego wyjątkowego dnia, zadbali o najmniejszy szczegół, aby impreza była udana. Trudno wymienić wszystkie atrakcje, jakie czekały na dzieci, a każda z nich cieszyła się ogromną popularnością. Dzieci m.in. mogły sprawdzić swoją sprawność fizyczną i odwagę podczas konkurencji wysokościowych i zręcznościowych jak np. wspinanie się po skrzynkach i drabinie oraz podczas zjazdu tyrolką, pograć w speed ball  - dostarczający mnóstwo radości nie tylko najmłodszym, ale i tym większym, całkiem już dorosłym „dzieciom”, jak również wejść do zadymionego namiotu, czy też bezkarnie polewać wodę gasząc „płonące domki”. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz akcji ratowania poszkodowanego uwięzionego w samochodzie, którą profesjonalnie przeprowadzili pracownicy szkolnej  JRG wraz z kadetami. Podczas zabawy nie mogło zabraknąć poczęstunku, podczas którego można było nieco odpocząć i zebrać siły do dalszej zabawy. Doskonałym pomysłem było zaproszenie współpracujących służb w tym Policji, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Miejskiej, których przedstawiciele pozwalali w tym dniu zwiedzać pojazdy i z chęcią odpowiadali na dziesiątki pytań zainteresowanych ich pracą dzieciaków. Z kolei OSP Lipnica Górna zapewniła przejazdy melexem, jak również słodkie i słone przekąski – w tym dniu dzieci mogły korzystać z nich bez ograniczeń. Radości i zabawie nie było końca, a dzieciaki opuszczające mury krakowskiej Szkoły już cieszą się na przyszłoroczny Dzień Dziecka.

Ogromne podziękowana za zorganizowanie tego niezwykłego, pełnego zabawy umiejętnie połączonej z elementami edukacyjnymi dnia, należą się szczególnie strażakom ze szkolnej JRG i głównemu organizatorowi imprezy kpt. Bartłomiejowi Gajdzie, jak również bardzo zaangażowanym kadetom oraz przedstawicielom służb ratowniczych, które przyjęły zaproszenie.

 

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska
Zdjęcia: kpt. Marta Godniowska, Jolanta Palczewska, archiwum kadetów SA PSP w Krakowie        

 

W dniach od 14 do 26 maja 2018 roku na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Nadleśnictwa Krzeszowice odbył się kurs „ Pilarz-drwal, operator pilarki”. W 120 godzinnym kursie składającym się z zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczyło 16 pracowników naszej Szkoły. Zrealizowany w całości program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

- przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie jej właściwego stanu technicznego,

- technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych,

- ścinka drzew trudnych oraz obalanie złomów i wywrotów,

- techniki przerzynki i okrzesywania.

Uczestnicy kursu podczas zajęć praktycznych wykorzystali również mobilny symulator naprężeń elementów drewna, który został zakupiony w 2017 roku ze środków budżetowych.

W ostatnim dniu kursu, pod czujnym okiem dwóch instruktorów oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Krzeszowice, odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny, który zdali wszyscy uczestnicy.

Szczególne podziękowania uczestnicy kierują do Pana mgr. inż. Krzysztofa Popiołka oraz Pana inż. Mikołaja Popiołka za przekazanie ogromnej wiedzy praktycznej i teoretycznej, która teraz przekazywana będzie słuchaczom naszej Szkoły, między innymi w ramach zajęć z przedmiotów: sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych i taktyka działań ratowniczych oraz w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego przez funkcjonariuszy ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.  

 

 

Opracowanie: asp. Karol Góra

Zdjęcia: st.kpt. Maciej Zych, asp. Karol Góra, mł.ogn. Krzysztof Nosal

30 maja 2018 roku to czwarty już dzień prowadzenia działań gaśniczych przez pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z udziałem funkcjonariuszy naszej Szkoły. Także tym razem, w celu dogaszania pożaru składowiska opon w Trzebini, na postawie stosownej decyzji zadysponowane zostały siły składające się z: trzech dowódców, kierowcy autobusu i 30 kadetów.

Pomimo panujących upałów, (temperatura w cieniu sięgała dziś w Małopolsce 30 stopni), oraz wciąż wysokiego poziomu promieniowania cieplnego z pogorzeliska, strażacy w trosce o swoje bezpieczeństwo i zdrowie nadal pracują w pełnym umundurowaniu specjalnym i aparatach ochrony układu oddechowego.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: asp. Łukasz Tomczak

 

W dniu 29 maja 2018 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Warszawie przeprowadzone zostały „Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu ratownictwa wysokościowego dla koordynatorów wojewódzkich oraz przedstawicieli wojewódzkich ośrodków szkolenia i szkół PSP”.

Z racji przydzielonej wiodącej roli w tej dziedzinie ratownictwa, organizatorem warsztatów była Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.

Celem warsztatów była wymiana i aktualizacja wiedzy na temat problematyki specjalizacji ratownictwa wysokościowego oraz zapoznanie ze zmianami w zakresie technik ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym.

Po przeprowadzonej w sali wykładowej części teoretycznej, wykorzystując obiekty szkoleniowe ośrodka, przeprowadzono zajęcia praktyczne,.

W warsztatach uczestniczyło 41 osób.

 

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Traciłowski

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

W dniach 7-25 maja 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, przeprowadzony został cykl trzech szkoleń z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Ich celem było przygotowanie uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej, a także powodzi błyskawicznej.

W szkoleniach wzięło łącznie udział 55 strażaków z jednostek organizacyjnych PSP z terenu całego kraju, w tym: specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego (SGRW-N), specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego (SGRW) oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenów zagrożonych wystąpieniem tego typu zagrożeń.

Mimo zmiennych warunków pogodowych oraz hydrologicznych, osiągnięto w pełni postawione cele, realizując w 100% program szkolenia.

 

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: st. bryg. D. Kłębczyk, bryg. T. Traciłowski, ogn. D. Popławski

 

Już trzeci dzień kadeci naszej Szkoły, tym razem 20 osób pierwszego i 10 drugiego rocznika kształcenia dziennego, wraz z dowódcami kompanii wielozadaniowej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego uczestniczą w działaniach ratowniczych prowadzonych na składowisku opon w Trzebini.

Z relacji przekazywanych przez media i obecnych na miejscu działań strażaków, w tym mł.bryg. Wojciecha Deli, wynika jednoznacznie, że „to trudna akcja, ponieważ płonące śmieci, plastik, gąbki, opony i inne materiały gumowe wydzielają trujące, duszące i toksyczne opary, które uniemożliwiają swobodne oddychanie. Kadeci pracują w 20-30 minutowych zmianach używając sprzętu ochrony dróg oddechowych. Przelewają rozgarniane przez koparki pogorzelisko. Na miejsce ściągane są kolejne kontenery ze środkiem pianotwórczym. Strażacy i kadeci zbudowali magistralę wężową, która pozwoli na podanie wody z miejscowego zbiornika oddalonego o około 3 kilometry. W tym czasie woda jest systematycznie dowożona przez jednostki OSP i PSP”.

 

 

 

Opracowanie – na podstawie informacji mł.bryg. Wojciecha Deli - mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela

 

W sobotę 26 maja 2018 roku w najwyższym w Polsce budynku biurowo-mieszkalnym „Sky Tower” we Wrocławiu, rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w biegu po schodach.

Od niedawna z wyzwaniem pokonania 49 pięter, 212 m, 1142 schodów mogą się zmierzyć także strażacy startujący w dwóch kategoriach: bez munduru oraz w pełnym rynsztunku bojowym. Nie mogło tam zabraknąć reprezentantów naszej Szkoły, wyzwanie podjęło 6 kadetów, którzy wystartowali pod czujnym okiem trenera i opiekuna mł. ogn. Krzysztofa Nosala .

Spośród 51 startujących st. str. kdt Maciej Bielawiec zdobył złoty medal w kategorii w pełnym umundurowaniu, a jako drugi linię mety przekroczył st. str. kdt Michal Oleksy. Wysokie 7 miejsce zajął str. kdt Hubert Źrebiec, a tuż poza podium, na 4 miejscu spośród 32 osób sklasyfikowanych, uplasował się sek. kdt Konrad Dziedzic startujący bez munduru. 7 oraz 11 miejsce zajęli odpowiednio: str. kdt Jarosław Jarosz, sekc. Kdt Wojciech Rzepka.

Wyniki:

kategoria w mundurze:

1. Maciej Bielawiec 8:10.46 min
2. Michał Oleksy 9:41.71 min
7. Hubert Źrebiec 10:23.83 min

kategoria bez munduru

4. Konrad Dziedzic 6:17.06 min
7. Jarosław Jarosz 6:29.82 min
11. Wojciech Rzepka 7:19.59 min

Niebawem, bo już 9 czerwca 2018 roku, reprezentanci naszej Szkoły wystartują na Mistrzostwach Polski w biegu po schodach w rotach rozgrywanych w Pałacu Kultury i Nauki.

Gratulując osiągniętego sukcesu, już dzisiaj trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych zawodach!

 

 

Opracowanie: st. str. kdt Maciej Bielawiec

Zdjęcia: sekc. kdt Wojciech Rzepka