Z okazji tegorocznego Dnia Strażaka w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się uroczysty apel, na którym Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie szerwgowych i podoficerów dla kadry oraz kadetów Szkoły. W tym samym dniu odbyło się również ślubowanie.

W dnaich 23-24 maja 2013 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne - wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju". W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.

Blisko 100 zawodników reprezentujących 9 Komend Wojewódzkich PSP oraz reprezentacje szkół pożarniczych z Krakowa i Częstochowy wystartowało w XXVI Memoriale w Dwuboju Pożarniczym im. płk poż. Andrzeja Bazanowskiego, który rozegrano w dniu 25 kwietnia br. Miejscem zawodów były obiekty sportowe Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie. 

W dniach 2-4 maja 2013 r. w miejscowości Trencin (Słowacja) odbywały się targi pożarnicze oraz jubileuszowa dziesiąta Konferencja FIRECO 2013. Wiodącym tematem była ochrona zabytków.

 

W dniach 18 i 19 kwietnia 2013 r. odbyło się szkolenie dla komendantów formacji OC z zakresu prowadzenia działań ratowniczych po wystąpieniu huraganowych wiatrów i podtopień. W szkoleniu wzięło udział prawie 100 komendantów formacji przeciwpowodziowych OC z gmin województwa małopolskiego.

Szkolenie składało się z dwóch częśći - teoretycznej i praktycznej.

W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Tym razem członkowie Rady gościli w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia zmarł płk poż. w st. spocz. Henryk Kaliciecki - komendant Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie w latach 1981-1983, dydaktyk, wychowawca wielu pokoleń strażaków oraz autor wielu publikacji.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16 kwietnia 2013 r. Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 14:20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut
Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

W dniach 21-22 marca 2013 roku reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wzięła udział  w XIV Halowych Mistrzostwach Polski w Dwuboju Pożarniczym, które odbyły się w Toruniu i Grudziądzu.

W dniu 15.03.br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie Szkolenie Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej nr 7/2012.

 

 

 

Dnia 14 lutego 2013 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyła się narada roczną kadry kierowniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz kadry kierowniczej PSP województwa małopolskiego. W trakcie narady odbyło się także  uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu pożarniczego.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Siedemnastej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "NASZA STRAŻ POŻARNA", organizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, Zarząd Oddziału SITP Małopolska oraz Zarząd Główny Związku OSP RP, odbyło się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie wraz z podsumowaniem XV Ogólnopolskiego Konkursu Radiowego pt. „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą".