W dniach 17-21 lutego 2014 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się „Szkolenie z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju”. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób - dowódców, zastępców dowódców, ratowników, logistyków oraz oficerów łącznikowych modułów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych do działań międzynarodowych

W dniu 20 lutego 2014 r. w siedzibie Polskiego Radia S.A. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Osiemnastej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "NASZA STRAŻ POŻARNA".

W uroczystości wzięli udział wszyscy Laureaci 18 Edycji, którzy przybyli w towarzystwie swoich rodzin i przyjaciół. Każdy z Laureatów odebrał nagrody fundowane przez Prezesa ZG ZOSP RP, Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Prezesa ZG ZOSP RP,  Prezesa Oddziału Małopolskiego SITP,  a także upominki od Komendanta Głównego PSP i sponsorów. 

Narada podsumowująca działalność Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w 2013r. W dniu 11 lutego 2014r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność:

-  Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz

- Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

W dniach od 23 do 29 stycznia 2014 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbył się pierwszy w tym roku Kurs wstępny z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez Państwową Straż Pożarną, przeprowadzony dla strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego PSP w Gołdapi.

W trakcie trwającego 7 dni szkolenia kursanci poznawali podstawy technik linowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym.

W dniach 28-30 stycznia 2014 r. w Szkole Aspirantów  Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie trwa szkolenie dla Instruktorów Obrony Cywilnej, realizowane zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Szkolenie odbywa się w ramach planu dydaktycznego Szkoły i zakonczone zostanie egzaminem. Przebieg szkolenia z ramienia Komendnata Głównego PSP - Szefa Obrony Cywilnej Kraju nadzoruje st. bryg. Andrzej Dobrzeniecki

 

W dniu 11  stycznia 2014 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się VIII Noworoczny Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa.

W dniu 21 grudnia 2013 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się Spotkanie Opłatkowe Strażaków województwa małopolskiego.

 

 

 Zakończenie Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej

 W dniu 19 grudnia 2013r. zakończyło się Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej nr 15/13 przeprowadzone na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Szkolenie ukończyło 40 elewów.

W dniu 19 grudnia 2013r. Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Pan st. bryg. dr Bogusław Kogut został wyróżniony przez mgr inż. Stanisława Sennika Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych poprzez wręczenie Kordelasa Leśnika Polskiego.

W nocy z 17 na 18 grudnia przed Pałacem Biskupim przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie stanęła 75 letnia jodła  przywieziona ze Spytkowic, niedaleko Nowego Targu. Blisko 20 metrowa choinka została ustawiona przy użyciu strażackiego dźwigu z jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 2. Kadeci ze Szkoły Aspirantów przy użyciu lin osadzili jodłę w specjalnym otworze.

W dniu 8 grudnia 2013 roku w murach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się kolejna konferencja naukowa poświęcona tym razem „Współczesności oraz perspektywą Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” będącego integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

W dniach 10 – 12 grudnia 2013 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się szkolenie: Interwencja w sytuacji traumy masowej. Optymalizacja działań, minimalizacja zagrożeń”, adresowane do dowódców Grup Poszukiwawczo Ratowniczych oraz psychologów.

Kadeci szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z uczniami z Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych nr  2 w Krakowie przyłączyli się do corocznej akcji Stowarzyszenia Wiosna pod tytułem: „Szlachetna Paczka”.

 

 

Szkolenie z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju.

W okresie 2-6 grudnia 2013 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się już po raz kolejny "Szkolenie z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju".