Targi Dziedzictwo 2016

W dniach 5-7 października 2016 r. w Warszawie odbyły się 4 Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO oraz Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie. 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje o uruchomieniu rekrutacji na szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
„ELEMENTY OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM W PROJEKTOWANIU”

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w  siedzibie Szkoły.

Koszt szkolenia 500 zł.

Ilość przyznanych punktów: 3.

WIĘCEJ INFORMACJI

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

W dniu 06.10.2016r. kadra i kadeci należący do działającego na terenie Szkoły Koła Nowych Technologii, uczestniczyli w Konferencji Radiokomunikacji Profesjonalnej RadioEXPO. Jest to pierwsza tego typu wystawa i konferencja tematyczna w Polsce i najlepsze miejsce spotkań dla branży radiokomunikacji profesjonalnej. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli się zapoznać ze sprzętem oraz następującymi zagadnieniami:

Technologie: TETRA, DMR, dPMR,  MPT1327, CDMA 2000,…
LTE dla służb bezpieczeństwa publicznego,
Systemy WCPR
Radiokomunikacyjny sprzęt pomiarowy,
Systemy i aplikacje dyspozytorskie,
Integracja środków łączności,
Usługi/aplikacje lokalizacyjne GPS/GIS,
Systemy rejestrowania rozmów,
Akcesoria audio do radiotelefonów.

W konferencji uczestniczyli: kpt. Paweł Błaut, mł. kpt. Artur Luzar, kdt. Kamil Kazieczko, kdt. Dominik Kominek, kdt. Dominik Ryba, kdt. Mateusz Strach, kdt. Szymon Wiśniewski, kdt. Paweł Krok, kdt. Mateusz Pituch, kdt. Krystian Szot, kdt. Kamil Szwajca.

Foto: kdt. Dominik Ryba

W dniach  26-30.09.2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP odbył się kolejny kurs specjalistyczny z zakresu "Obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych".

1 października 2016r. na rejonie operacyjnym KP PSP Sucha Beskidzka odbyły się IV Zawody w ratownictwie technicznym i medycznym strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu suskiego. Zawody zostały rozegrane w oparciu o regulamin  krajowych zawodów Republiki Słowackiej w uwalnianiu osób poszkodowanych z rozbitych samochodów, który został zmodernizowany i dostosowany do Polskiej taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas wypadków komunikacyjnych.

Celem zawodów było doskonalenie z zakresu działań na drogach oraz sprawdzanie technik prezentowanych przez poszczególne drużyny - zastępy strażaków zawodowych jak i  ochotników. W zawodach tegorocznych udział wzięły wszystkie zmiany JRG Sucha Beskidzka, Szkoła Aspirantów PSP z Krakowa (kadeci z SA PSP startowali gościnnie poza klasyfikacją) oraz 7 zastępów OSP z terenu powiatu suskiego.

Każda z drużyn losowała jeden z dwunastu scenariuszy, który zakładał inny wypadek komunikacyjny z udziałem pojazdów osobowych. Jednym z elementów oceny był  
limit czasowy 20 minut na ewakuację poszkodowanego zgodnie z prawidłami taktyki działań ratowniczych oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Opracowanie i foto: kpt. Ł. Kalandyk

W dniu 28 września 2016r. na terenie JRG Nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji podsumowania działań zabezpieczających Światowe Dni Młodzieży.

 W dniach 08-12 września br. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych "Żagań" w Pstrążu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi  specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I.

W dniu 17 września Kadra, Kadeci oraz Słuchacze, aktywnie zaangażowali się w organizację przedsięwzięcia zorganizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach „Kilometry dla Piotrka”, której celem była pomoc choremu funkcjonariuszowi na co dzień pełniącego służbę w tej jednostce.

 

W dniach 12-16 września 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup  Ratowniczych w Nowym Sączu zostały przeprowadzone praktyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu kierunku ratownictwo medyczne.

W dniach 12 – 16 września bieżącego roku Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie była organizatorem warsztatów metodyczno – tematycznych „Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych”.

W dniach od 5-9 września 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone kolejne w tym roku Szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Strażacy Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów w Krakowie w dniu 07.09.2016 r. zorganizowali pogadankę dla dzieci z przedszkola Misie Filipisie.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczyna kwalifikacyjny kurs zawodowy Z.22 w zawodzie technik pożarnictwa.

Pierwszy zjazd planowany od 19.09.2016 do 24.09.2016r., na którym słuchacze otrzymają dokładne harmonogramy pozostałych zjazdów i sesji egzaminacyjnych.

Do szkoły kandydaci mają stawić się w dniu rozpoczęcia zajęć do godz. 800. Szkoła z przyczyn technicznych nie zapewnia zakwaterowania dla wszystkich uczestników kursu.

W sprawie ew. rezerwacji pokoi na Szkole prosimy o kontakt z Wydziałem Kwatermistrzowskim, tel. 012 64 60 300.

Na pierwszym zjeździe obowiązuje umundurowanie służbowe.

Stosowne pismo zostały wysłane do poszczególnych Komend Wojewódzkich PSP i szkól pożarniczych 

Informujemy, że Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi nabór na studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogiczno – metodycznego do nauczania przedmiotów zawodowych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://podyplomowe.up.krakow.pl/window.php?page=informator&run=det&id=790

W dniu 1 września 2016r. dla wielu uczniów rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tak było również w przypadku słuchaczy Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która to ma status szkoły policealnej.