W dniach 12-16 września 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup  Ratowniczych w Nowym Sączu zostały przeprowadzone praktyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu kierunku ratownictwo medyczne.

W dniach 12 – 16 września bieżącego roku Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie była organizatorem warsztatów metodyczno – tematycznych „Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych”.

W dniach od 5-9 września 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone kolejne w tym roku Szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Strażacy Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów w Krakowie w dniu 07.09.2016 r. zorganizowali pogadankę dla dzieci z przedszkola Misie Filipisie.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczyna kwalifikacyjny kurs zawodowy Z.22 w zawodzie technik pożarnictwa.

Pierwszy zjazd planowany od 19.09.2016 do 24.09.2016r., na którym słuchacze otrzymają dokładne harmonogramy pozostałych zjazdów i sesji egzaminacyjnych.

Do szkoły kandydaci mają stawić się w dniu rozpoczęcia zajęć do godz. 800. Szkoła z przyczyn technicznych nie zapewnia zakwaterowania dla wszystkich uczestników kursu.

W sprawie ew. rezerwacji pokoi na Szkole prosimy o kontakt z Wydziałem Kwatermistrzowskim, tel. 012 64 60 300.

Na pierwszym zjeździe obowiązuje umundurowanie służbowe.

Stosowne pismo zostały wysłane do poszczególnych Komend Wojewódzkich PSP i szkól pożarniczych 

Informujemy, że Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi nabór na studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogiczno – metodycznego do nauczania przedmiotów zawodowych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://podyplomowe.up.krakow.pl/window.php?page=informator&run=det&id=790

W dniu 1 września 2016r. dla wielu uczniów rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tak było również w przypadku słuchaczy Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która to ma status szkoły policealnej.

W dniach 08 - 12 sierpnia br. na poligonie  Szkoły Aspirantów  PSP  w Poznaniu odbyły się egzaminy dla  zespołów z psami ratowniczymi  specjalności terenowej klasy 0 i I oraz gruzowiskowej klasy  0.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci którzy otrzymali pozytywne orzeczenie z Wojewódzkich Komisji Lekarskich zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w pierwszym semestrze nauczania w roku szkolnym 2016/2017 z godnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 638).
Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września 2016 r. do godz. 8:00. Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą TYLKO:

 1. dowód osobisty,
 2. oryginał bądź kserokopie aktualnej karty szczepień,
 3. książeczkę wojskową,
 4. odzież sportową :

  -koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze granatowym – 2 szt.
  -podkoszulek letni bez rękawów w kolorze białym – 2 szt.
  -spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2szt.
  -spodenki kąpielowe – 1 szt.
  -czepek kąpielowy – 1 szt.
  -klapki pod prysznic – 1 szt.
  -obuwie sportowe typu adidas (nie trampki) – 2 kpl.

 5. przybory toaletowe – bez ręczników,
 6. czarna czapka zimowa bez nadruku, czarne rękawiczki,
 7. przybory do pisania,
 8. zeszyty – 8 szt.
 9. bieliznę osobistą
 10. numer konta bankowego – jeżeli osoba posiada
 11. torbę sportowa w kolorze czarnym lub granatowym

sugerowane jest zabranie latarki czołowej


uwaga: proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych typu laptop, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr: (12) 64-60-106, 64-60-107

W sobotę 06 sierpnia 2016r. tradycyjnie, jak co roku, o godz. 12.00 na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Naukę w Krakowskiej Szkole Pożarniczej zakończyło 87 absolwentów XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz 131 absolwentów XXXII Turnusu Zaocznego Studium Aspirantów.

Prymusami zostali:

- w przypadku Dziennego  Studium Aspiranckiego:

- mł. asp. Mateusz Opiłka

- mł. asp. Urbańczyk Wojciech

- mł. asp. Kudełko Apoloniusz

Łącznie na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim – młodszego aspiranta zostało mianowanych 216 absolwentów.
Promocję poprzedziła o godz. 10.00 Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Tomasz Kmak.
W dniach poprzedzających promocję odbyło się wręczenie świadectw oraz zaświadczeń o ukończeniu nauki. Świadectwa i zaświadczenia otrzymało 216 absolwentów wśród których znalazło się również oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej 3 strażaków z pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Awanse na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim absolwentom Studium Dziennego i Zaocznego wręczył w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Jasiński.

Promocję w dniu 06 sierpnia 2016r. oprócz rodzin absolwentów swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których wymienić można: Dyrektor Krakowskiego Pogotowia dr n med. Małgorzatę Popławską, Dyrektora OKE Lecha Gawryłowa, st. bryg. Jarosława Kurka,  oraz Komendanci Szkół, Miejscy i Powiatowi PSP.

Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości udzielił kapelan krajowy strażaków - bryg. Jan Krynicki.

Na zakończenie uroczystej promocji odbyła się defilada pododdziałów oraz defilada samochodów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Sobolowa

 

 

Opracowanie: mł. bryg. W. Dela
Foto:  kpt M. Mzyk, st. str.kdt D. Ryba

 

Podziękowanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka kierowane do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy:

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie jako  Doraźna Baza Koncentracji w trakcie Światowych Dni Młodzieży realizuje głównie zadania związane z tzw. logistyką, w ramach której m.in.

- zorganizowano centralny punkt przyjęcia sił i środków, do którego przyjeżdżały zastępy z kraju do działań związanych z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży,

- na bazie kuchni został zorganizowany główny punkt żywienia strażaków biorących udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, który wydał łącznie 15500 posiłków ( śniadań, obiadów i kolacji) oraz 3500 posiłków tzw. s Posiłki te były dostarczane zarówno dla sił odwodowych jak sił skoszarowanych w poszczególnych jednostkach ratowniczo-gaśniczych, 

- na bazie obiektów Szkoły zorganizowano punkt odpoczynku dla sił i środków działających w ramach COO, w którym strażacy, często po 24 godzinach spędzonych w samochodach pożarniczych mogli wziąć kąpiel czy też odpocząć przed czekających ich kolejnym zadaniem. Przez casły okres zabezpieczenia ŚDM w Szkole nocowało 2618 strażaków. Byli to m.in. podchorążowie i kadeci ze Szkół Aspirantów w Krakowie oraz Poznaniu oraz Centralnej Szkoły Pożarnictwa jak również podchorążowie ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W szkole tez nocowały dwie kompanie gaśnicze w woj. mazowieckiego i łódzkiego oraz obsady pojedyńczych zastępów jak. np. SDł z SGSP, JRG Nr 3 KM PSP w Warszawie oraz  SDź z JRG Nr 15 z KM PSP w Warszawie .

Szkoła Aspirantów oprócz działań związanych z logistyką prowadzi działania operacyjne, które polegały m.in. na:

- stworzeniu wspólnie z KW PSP w Krakowie  oraz Szpitalem im. Żeromskiego modułu medycznego, w którym udzielana była pomoc medyczna w ramach kpp i mcr. Służbę w module medycznym pełnili lekarze i ratownicy medyczni  pełniący służbę w PSP a także pielęgniarki i lekarze ze Szpitala im. Żeromskiego  w Krakowie. Moduł medyczny pełnił służbę na Błoniach i Brzegach. W trakcie tych działań udzielono  pomocy blisko 500 osobom.

- zapewnieniu obsad ciągów dekontaminacyjnych, które były sprawione przy wyznaczonych szpitalach krakowskich, codziennie 30 strażaków było w gotowości. Razem ze strażakami w gotowości byli inspektorzy Inspekcji sanitarno-Epidemiologicznej MSWiA.

- organizacji patroli pieszych dla tzw. strefy zero, w których służbę pełniło 10 strażaków z kadry oraz  każdorazowo przy uroczystościach na Błoniach, Łagiewnikach i Brzegach dysponowano patrole złozonych z kadetów i elewów. Łącznie Szkoła wystawiła 165 dwusosbowych patroli,

- dodatkowo Szkoła była dwukrotnie dyspononowana do działań jako Odwód Komendnata Głównego PSP. W trakcie tych dyspozycji ze Szkoły udało sie w rejon Brzegów 100 kadetów  w celu wzmocnienia zabezpieczenia uroczystości,     

- nie można zapomnieć o Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej funkcjonującej w strukturze Szkoły, które od niedzieli 24.07.2016r. interweniowała średnio 4 razy dziennie.

Nad całością działań Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w ramach zabezpieczenia ŚDM przez całoą dobę od 24.07.2016r. czuwa sztab Komendanta Szkoły.

 

 

Opracowanie: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Foto: bryg. Jacek Ambrożkiewicz, asp. szt. K. Gruca

       

W pliku pdf znajdują się informację związane z badaniem lekarskim dla kandydatów do Szkoły Aspiranckiej PSP w Krakowie.

INFORMACJA O BADANIACH[PDF]

W dniu 12 lipca 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się odprawa zorganizowana przez Komendę Wojewódzka PSP w Krakowie wspólnie ze Szkołą w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

Odprawę  otworzył nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w uczestniczyli w niej m.in. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie wraz z zastępcami, st. bryg. Bogusław Kogut Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wraz z zastępcą, st. bryg. Ryszard Gaczoł  - Komendant Miejski PSP w Krakowie wraz z zastępcami

Odprawa była przeznaczona dla osób funkcyjnych z Komendy Głównej PSP oraz województw i szkól pożarniczych, które mają zadysponować swoje siły i środki w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Strażacy z innych województw mają wesprzeć w działaniach małopolskich strażaków podczas zabezpieczania uroczystości i imprez związanych ze Światowymi  Dniami Młodzieży, które pod koniec czerwca mają się odbyć w Krakowie i Brzegach pod Wieliczką. W odprawie wzięli również udział dowódcy podoperacji, które składają się na całą  operacje zabezpieczenia.

W trakcie odprawy osoby funkcyjne zostały zapoznane m.in. z:

- zadaniami jakie na nich czekają,

- zasadami zabezpieczenia operacyjnego ŚDM oraz dysponowania sił i środków COO KG PSP,

- zasadami zabezpieczenia logistycznego ŚDM,

- zasadami łączności radiowej i telefonicznej obowiązującej podczas ŚDM,

- zasadami dekontaminacji masowej i indywidualnej oraz zabezpieczeniem ratowników,

- zasadami przekazywania danych w programie SWD-ST.

Na zakończenie JRG Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przedstawiła rozwinięcie dekontaminacji masowej zgodnie z nowymi zasadami.

Opracowanie i foto: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.